Psicooncologia i Salut Digital (PSODIG)

Resum

El grup de Psicooncologia i Salut Digital està format per dinou investigadors de composició multidisciplinar però amb una experiència comuna a la investigació en salut mental. De fet, el grup està integrat principalment per psicòlegs clínics, psicooncòlegs i psicòlegs de la salut, però també inclou infermeres, gerents de tecnologia, un psicopedagog i un neuropsicòleg.

Els principals objectius del grup per als propers tres anys estan orientats a coordinar, alinear i gestionar totes les activitats de recerca als reptes científics del PSODIG. Aquests reptes científics inclouen establir l'eficàcia diferencial dels tractaments psicooncològics innovadors al procés de càncer, determinar els factors per a la comunicació terapèutica i l'aliança en les intervencions oncològiques digitals, promoure l'escalabilitat de les intervencions per facilitar l'accés a l'atenció mèdica i psicosocial en càncer i crear, implementar i provar un ecosistema digital per brindar rehabilitació cognitiva al càncer. A més, alguns membres de l'equip col·laboren amb l'Estratègia de Càncer del Ministeri de Sanitat (Servei Nacional de Salut) a través de l'Observatori d'Atenció Psicosocial del Càncer de l'ICO, fent estudis per millorar l'atenció psicològica que s'ofereix al centre.

Per recopilar dades, el grup utilitza qüestionaris validats per a la població amb càncer i ha implementat un circuit de recopilació de dades que inclou qüestionaris en línia per garantir la qualitat i la privadesa de les dades, i també oferir flexibilitat als pacients per respondre a la seva millor conveniència. Per a l'anàlisi de les dades recollides, el grup aplica una combinació de mètodes quantitatius, qualitatius i mixtos, fruit de la seva composició multidisciplinar, així com la combinació de dades sociodemogràfiques, clíniques i de cost-efectivitat, amb un enfocament basat en el pacient com una prioritat.

Altres àrees específiques de desenvolupament són l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el suport psicològic o l'adherència terapèutica, que poden ser útils per millorar l'atenció en un procés d'equitat assistencial.

Psycho-oncology-and-Digital-Health-PSODIG

217

Publications

Cristian-Ochoa-Arnedo

Ochoa Arnedo, Cristian

Investigadors principals

Cristian-Ochoa-Arnedo

Ochoa Arnedo, Cristian

Maria-Serra-Blasco

Serra Blasco, Maria

Francisco-Gil-Moncayo

Gil Moncayo, Francisco

Equip

Caps de Grup
  • Ochoa Arnedo, Cristian
Investigadors/es principals
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Suport científic
Estudiants
Scroll to Top