Ciència i Societat

Com a centre generador de coneixement biomèdic i sanitari, l’IDIBELL està compromès amb la divulgació de la ciència, l’educació i el retorn social de la inversió en recerca. Els nostres programes educatius i divulgatius inclouen cicles de xerrades sobre l’impacte de la recerca en la pràctica mèdica, visites guiades als laboratoris adreçades a pacients, donants, equips docents i alumnes, tallers als laboratoris, participació en esdeveniments i festivals de divulgació científica, o la promoció de projectes transversals amb agents culturals de l’àmbit de la creació artística. Tot plegat, amb uns objectius clars: fomentar el pensament crític, promoure les vocacions investigadores i potenciar l’arrelament de la cultura científica com a motor de benestar i de canvi de model social i econòmic.

Scroll to Top