Actualitat

Pel seu caràcter transversal i, en molts casos, proper a l’aplicabilitat clínica, la recerca biomèdica que duen a terme els investigadors i el personal sanitari de l’IDIBELL és freqüentment present als mitjans de comunicació, tant generalistes com especialitzats. També és habitual que els investigadors de l’IDIBELL col·laborin en programes de televisió i ràdio, i en columnes de diaris, com a divulgadors i generadors d’opinió motivada per l’actualitat científica.

Scroll to Top