Comitès i comissions

Comissió Docent

Formació del personal IDIBELL

La Comissió Docent de l’IDIBELL facilita el compliment del Pla de Formació de l'Institut i dona resposta als encàrrecs de la Direcció sobre aspectes relacionats amb la formació dels investigadors IDIBELL per tal de millorar-los o modificar-los.

Comissió Igualtat

La Comissió d'Igualtat i Gestió de la Diversitat de l’IDIBELL té l’objectiu de facilitar el compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat i gestió de la diversitat. Entre les seves funcions destaquen, a banda de la redacció del Pla d’Igualtat i Gestió de la Diversitat, l’assessorament a la direcció en temes relacionats amb el compliment de la llei d’igualtat i l’avaluació dels indicadors d’igualtat de l’institut.

Comitè de Bioseguretat

La Bioseguretat és el conjunt de mesures (organització, pràctiques de treball, disseny d’instal·lacions, equips de seguretat, etc.) dirigides a prevenir i protegir la salut humana, animal, vegetal i del medi ambient davant de tots aquells agents, factors i riscos d’origen biològic.

Comitè d’Empresa

El Comitè d'Empresa és l'òrgan representatiu del conjunt de treballadors a l'empresa. Els membres del Comitè s'escullen democràticament per mandats de 4 anys i el número de representants està relacionat amb la quantitat de treballadors contractats per l'empresa.

Comitè d’Ètica en la Investigació clínica (CEIC)

El Comitè d'Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) de l’IDIBELL té com a missió vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes d’investigació que puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-hi garantia pública, tot avaluant la correcció dels projectes i realitzant un seguiment del seu desenvolupament.

Scroll to Top