Ombudsperson

L’ Ombudsperson de recerca o síndic/a de greuges de recerca és una figura independent, degudament qualificada i de gran integritat personal. La seva tasca és ser mediadora i consellera en casos de conflicte en matèria de bones pràctiques científiques, i és nomenada per la Direcció de l’Institut i el Comitè Científic Intern.

L’Ombudsperson de recerca està accessible a tot el personal investigador pels casos en què hi hagués sospita d’una possible vulneració dels principis de la bona pràctica científica. L’Ombudsperson assegura discreció respecte de la informació que assenyalin una possible mala conducta o conflicte professional. Així mateix, les gestions de l’Ombudsperson són confidencials, i no està obligada a revelar aquesta informació als òrgans de gestió de l’institut.

L’Ombudsperson manté una vigilància en sobre la marxa general de la recerca i identifica àrees problemàtiques que poden donar lloc a mala conducta científica o conflictes professionals.

L’Ombudsperson col·labora amb un comitè permanent d’integritat i ètica de la recerca (CIR) que complementa les accions de l’Ombudsperson, donant-li el suport i reforç necessari.

 • Anna Veiga
  PRESIDENTA  |  Ombudsperson
 • Beatriz Pinilla
  SECRETÀRIA  |  Ombudsperson Officer
 • Josep Maria Cruzado
  VOCAL  |  Representant HUB
 • Rafael Máñez
  VOCAL  |  Representant HUB
 • Ernest Nadal
  VOCAL  |  Representant ICO
 • Isabel Fabregat
  VOCAL  |  Representant IDIBELL
 • Concepció Soler
  VOCAL  |  Representant UB
 • Sara Larriba
  VOCAL  |  Representant IDIBELL
 • Itziar de Lecuona
  VOCAL  |  Representant UB
 • Ángel Raya
  VOCAL  |  Representant IDIBELL
Scroll to Top