Serveis

L’activitat investigadora requereix l’existència de tot un seguit d’equipaments de tecnologia puntera amb personal tècnic especialitzat de suport i assessorament, i d’unes estructures administratives formades per professionals de la gestió i la transferència del coneixement.

Scroll to Top