Estructura Organizativa

MISSIÓ - Què fem?

Desenvolupar una recerca aplicada d’excel·lència, que integri el coneixement i la innovació en salut, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones.

VISIÓ de futur - Què volem?

Convertir-nos en un referent global en recerca en salut, arrelat al seu territori.
Fer realitat el Campus Bellvitge, contribuint al seu creixement amb  l’atracció de talent investigador de l’àmbit de recerca biosanitària.

VALORS - Com ho fem?

Integritat, Compromís, Passió, Curiositat, Transparència i Confiança

Scroll to Top