Estructura Organizativa

MISSIÓ - Què fem?

Desenvolupar una recerca aplicada d’excel·lència, que integri el coneixement i la innovació en salut, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones.

VISIÓ de futur - Què volem?

Convertir-nos en un referent europeu en ciències de la salut, arrelat en el nostre entorn local i contribuint al seu creixement atraient i retenint talent investigador en ciències de la salut.

VALORS - Com ho fem?

Integritat, Compromís, Passió, Aspiració, Transparència i Confiança

Scroll to Top