Idibell

Salut finançarà 3 projectes de l’IDIBELL sobre la Covid-19

Els projectes inclouen noves teràpies, l’aprofitament de fàrmacs ja comercialitzats per altres indicacions i estudis genètics, i alguns podrien arribar a la població abans de finalitzar l’any.
Els projectes de l’IDIBELL i l’Hosptial Universitari de Bellvitge estan liderats pels grups del Dr Jordi Carratalà, el Dr Rafael Mañez i el Dr Xavier Solanich.
La convocatòria ha estat impulsada per la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS) amb la col·laboració d’AQuAS i Biocat.

La vacuna del virus del papil·loma prevé el 90% dels càncers de cèrvix

Un estudi internacional multicèntric proporciona, per primera vegada, estimacions globals de l’impacte de virus del papil·loma humà (VPH), i de la seva vacuna, sobre els principals tipus de càncer associats.
La investigació, la més àmplia i rigorosa fins al moment, ha recollit més de 18.000 mostres procedents de 50 països.
Els resultats revelen l’alt impacte que té la vacuna contra el VPH en la prevenció oncològica, podent arribar a evitar el 90% dels casos de càncer de cèrvix.

IDIBELL celebra el Kickoff Meeting AES 2019 sobre els Projectes de Recerca en Salut finançats per l’ISCIII

Un nou model del cuc C. elegans per avançar en l’estudi d’una malaltia minoritària del sistema nerviós

L’equip de Malalties Neurometabòliques de l’IDIBELL, amb col.laboració internacional, ha identificat en el cuc de terra C. elegans un model d’adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X (x-ALD), una malaltia minoritària del sistema nerviós per a la qual no existeix cap tractament.
El model permetrà agilitzar i abaratir la investigació dels mecanismes implicats en les alteracions neuronals pròpies de la malaltia i de possibles dianes farmacològiques.
Els primers resultats dels estudis amb aquest organisme apunten a les cèl·lules glials com a primeres responsables dels danys neurològics que causen la malaltia.

Scroll to Top