L’IDIBELL anuncia que batejarà els seus espais amb el nom de científiques de rellevància mundial

Imatge dones

El 8 de març es commemora el Dia de la Dona. L’IDIBELL, amb l’objectiu de donar visibilitat i reivindicar el paper decisiu que han tingut, al llarg de la història les científiques, ha anunciat una iniciativa que es farà realitat les pròximes setmanes.

En els darrers anys hi ha hagut canvis organitzatius importants en l’entorn de recerca de l’IDIBELL, com la creació dels Programes de Recerca, la sortida del Dr. Manel Esteller i la integració del CMRB, que han fet necessària l’actualització de les nomenclatures dels espais dedicats a la recerca que gestiona l’IDIBELL. L’IDIBELL com a centre de recerca que reconeix la igualtat de gènere com un dels eixos pel progrés de la recerca biomèdica ha considerat batejar els seus espais amb noms de científiques de rellevància mundial, la recerca de les quals ha resultat cabdal per a l’avenç de les ciències de la vida i de la salut. Així doncs, els espais gestionats per l’IDIBELL, incloent-hi les corresponents sales de reunions i les sales d’ús comú, ubicats a l’Hospital Duran i Reynals prendran el nom d’investigadores cèlebres:

  • Rosalind Franklin: Química i cristal·lògrafa de raig X, el que li va servir per descobrir l’estructura en doble hèlix del ADN.
  • Barbara McClintock: Citogenetista descobridora dels elements reguladors de l’expressió gènica i els transposons, i premi Nobel de Medicina el 1983.
  • Rita LeviMontalcini: Neurobiòloga descobridora dels factors de creixement neural, i premi Nobel de Medicina 1986.
  • Mary Frances Lyon: Genetista descobridora de la inactivació del cromosoma X.
  • Gertry Cori: Bioquímica descobridora del cicle de Cori, i premi Nobel en Medicina el 1947.
  • Elisabeth Blackwell: Metgessa pionera en la salut pública, va tenir un gran pes en la conscienciació de la necessitat de la higiene per evitar infeccions.
Scroll to Top