Any: 2020

Identifiquen un nou biomarcador de la inestabilitat cromosòmica gràcies a l’estudi del paper dels lisosomes en la divisió cel·lular

Gràcies a l’estudi de la implicació dels lisosomes en la mitosi, un grup de l’IDIBELL i de la UB descobreix que alteracions en la separació de cromosomes provoquen un morfologia del nucli detectable un cop acabada la mitosi. Aquesta morfologia podria servir per identificar les cèl·lules que presenten inestabilitat cromosòmica inherent a les cèl·lules canceroses.

Un estudi proposa una nova aproximació per a la identificació d’una síndrome de predisposició a càncer infantil

Els pacients amb aquesta síndrome presenten més mutacions en les regions microsatèl·lit del genoma. La detecció d’aquestes mutacions permet millorar el diagnòstic d’aquesta malaltia, així com el maneig clínic i terapèutic de les persones que ho pateixen.

La combinació de quatre fàrmacs a baixes dosis evita l’aparició de resistències i és menys tòxica en el tractament d’un tipus de càncer de pulmó

L’estudi, publicat a la revista Nature Communications, liderat pel Netherlands Cancer Institute (NKI), ha comptat amb la col·laboració d’investigadors de l’IDIBELL/ICO i del HUB. En ell es demostrat l’efecte beneficiós de l’ús d’un còctel de fàrmacs a dosis baixes, per bloquejar una mateixa ruta de senyalització cel·lular, en un tipus de càncer de pulmó.

iScience DOI: (10.1016/j.isci.2020.101296)

Identificats gens que predisposen al càncer impedint la funció protectora del sistema immunitari

L’estudi mostra que l’afectació de certs gens que predisposen al càncer també afecten el sistema immunitari, el que podria facilitar el creixement tumoral.
En el cas concret del càncer de mama, l’afectació del gen SH2B3, corresponent a una proteïna limfocitària, augmenta la predisposició a desenvolupar càncer.

Scroll to Top