comunicacio

Identifiquen els mecanismes genètics d’adquisició de resistència als antibiòtics de H. parainfluenzae

El treball del grup de recerca en Epidemiologia de les Infeccions Bacterianes de l’IDIBELL i el HUB indica que el bacteri podria aconseguir resistència a través de l’adquisició de fragments d’ADN mòbils.

Es crea la base de dades pública més gran fins al moment de variants genètiques que regulen l’expressió dels gens al còlon

L’estudi també ha permès identificar variants genètiques que modifiquen l’expressió dels gens del còlon i que estan associades a malalties com el càncer colorectal, però també amb d’altres òrgans com el cervell, evidenciant la relació entre l’intestí i el cervell.

L’anàlisi de la veu amb models d’intel·ligència artificial pot permetre la detecció precoç de l’afectació bulbar a l’ELA

Una recerca del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) i la Universitat de Lleida (UdL) en la qual ha participat l’IDIBELL i l’Hospital de Bellvitge ha desenvolupat marcadors de veu automatitzats per identificar afectacions primerenques de la malaltia

Defineixen un nou mecanisme d’envelliment de cèl·lules mare de la medul·la òssia en dones

Per equilibrar l’expressió gènica entre les femelles XX i mascles XY s’inactiva un dels cromosomes X de la femella. Investigadors del Programa de Medicina Regenerativa de l’IDIBELL han descobert que aquesta inactivació es veu afectada en les cèl·lules mare envellides de la medul·la òssia.

Scroll to Top