Les comunitats online en càncer guiades per professionals milloren el benestar, la qualitat de vida i redueixen el malestar emocional i el risc d’hospitalitzacions

foto_5-7-19_11_13_32

La transformació digital i els recursos online estan canviant la relació entre els i les professionals de la sanitat i els seus pacients, i la forma com es presta l’atenció mèdica. El canvi des d’un model paternalista tradicional d’atenció mèdica cap a un relacional, enfocat a les necessitats dels pacients i les seves famílies, promou l’apoderament de l’usuari, la responsabilitat sobre la seva malaltia, la participació i l’autonomia en la presa de decisions. En un futur pròxim, és molt probable que les comunitats o sistemes en línia, que combinen més nivells d’intervenció, participació i comunicació, aconsegueixin cada vegada millors resultats de salut, d’adherència als tractaments i de compromís dels professionals, els pacients i el seu entorn.

A aquestes conclusions han arribat investigadores i investigadors de l’Institut d’investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut Català d’Oncologia (ICO L’Hospitalet) i la Universitat de Barcelona (UB), liderats pel Dr. Cristian Ochoa. L’equip, que ha publicat recentment el seu treball a la revista internacional Psychooncology, investiga el desenvolupament de solucions digitals, com Oncommun-ICOnnecta (https://oncommun.eu/), per acompanyar a pacients oncològics. Per dur a terme aquest estudi ha analitzat setanta-set articles científics provinents de diferents bases de dades d’àmbit mundial. Tots ells inclouen pacients amb càncer, i analitzen els factors psicològics i psicosocials associats tant amb l’ús espontani d’Internet per part dels pacients, com amb l’ús guiat per professionals de l’atenció mèdica i psicològica.

En molt poc temps, Internet ha passat de ser una simple font d’informació a proporcionar psicoeducació, cura personal, suport emocional i social i psicoteràpia. Actualment, l’accés a Internet ja contribueix enormement a la transformació de les estratègies de comunicació i a la prestació de serveis de salut. En el cas dels i les pacients amb càncer, les xifres demostren que hi ha hagut un ràpid augment de l’ús que fan de forma espontània dels recursos en línia en relació amb la salut: d’una xifra del 8-15 % d’usuaris ocasionals a la dècada de 1990 i principis de la dècada de 2000, a la xifra actual del 70-97 % dels pacients que el fan servir diàriament. En el càncer, com en la societat en general, l’ús de recursos online ha progressat des de la necessitat inicial d’estar informat fins a la necessitat de mantenir-se connectat.

Històricament, les transformacions en la disponibilitat i gestió de la informació han tingut un fort impacte en l’abordatge dels problemes de salut. Internet ha estat responsable de l’últim i potent avenç. Però “la informació i altres recursos a Internet no sempre són fiables, pel que és necessari que els i les professionals sanitaris avaluïn el contingut, proporcionin opcions fiables i comprensibles, i contribueixin a l’alfabetització digital”, destaca la Dra. Maria Lleras, psicòloga clínica de l’ICO-L’Hospitalet, investigadora en psicooncologia de l’IDIBELL i primera autora del treball. Els i les professionals de la salut s’han de comprometre a guiar l’ús d’Internet, a proporcionar recomanacions específiques basades en webs i a desenvolupar programes educatius i d’intervenció que satisfacin millor les necessitats de les i els pacients. Com a conseqüència, Internet té el poder d’enfortir la relació entre metges i pacients.

En els àmbits que fan referència a la salut és especialment necessari avaluar l’ús efectiu d’Internet, a nivell d’impacte i de possibles avantatges que comporti. La recent revisió, sistemàtica i integral, duta a terme per les i els investigadors catalans pot ajudar a guiar el desenvolupament de futures intervencions innovadores d’eSalut amb la finalitat de millorar l’atenció psicosocial de pacients amb càncer. Les comunitats i les intervencions online són útils per optimitzar els beneficis de l’ús d’Internet, en els quals s’inclouen el benestar psicològic i la qualitat de vida, i la reducció de l’angoixa i del risc d’hospitalització entre els pacients.

Scroll to Top