La Psicoteràpia Positiva en pacients que han finalitzat el tractament oncològic

Ainhoa Gracia_4

La Psicoteràpia Positiva en Càncer, dissenyada per un equip de l’IDIBELL i de l’ICO, promou el creixement personal durant la malaltia per tal de potenciar canvis vitals positius, amb els quals aconseguir reduir a llarg termini el malestar emocional, com l’ansietat i depressió, i els símptomes d’estrès. El malestar emocional que presenten moltes persones amb càncer a l’acabar els seus tractaments oncològics no té tant a veure amb afrontar una amenaça present, com pot ser el mateix tractament, sinó més aviat, amb una amenaça futura, com recuperar una vida plena o la mateixa por a recaure en la malaltia.

Què és la psicoteràpia positiva?

La Psicoteràpia Positiva facilita acomodar i canviar la mateixa vida de forma profunda i conscient a l’amenaça que suposa el càncer, prioritzant especialment una major sintonia amb les relacions personals significatives. Aquest focus terapèutic produeix canvis vitals positius més permanents que incideixen en el descens mantingut del malestar emocional.

Afrontar el diagnòstic i el tractament d’un càncer genera, en un 40% dels pacients, un malestar emocional significatiu que impedeix portar una vida normal. És habitual sentir decaïment, irritabilitat, experimentar por, dificultats per dormir, problemes en les relacions socials o íntimes i incertesa cap al futur. L’elevada amenaça de la malaltia i els possibles canvis físics, laborals i familiars que pot comportar generen moltes reaccions emocionals. Fins al moment els tractaments psico-oncològics s’havien centrat a ensenyar als pacients a controlar o gestionar aquestes reaccions, és a dir, aprendre a pal·liar-les. No obstant això, després del càncer els pacients no només experimenten malestar emocional, molts refereixen que la malaltia ha estat una oportunitat per replantejar la seva vida “en positiu”.

Un estudi comparatiu entre Psicoteràpia Positiva i Teràpia Cognitiva-conductual

Es va realitzar un assaig clínic aleatoritzat per comparar la Psicoteràpia Positiva en Càncer i la Teràpia Cognitiva-conductual, tractament estàndard pel maneig de les reaccions d’estrès. En l’estudi van participar 140 dones que, després de finalitzar els seus tractaments oncològics per càncer de mama, presentaven un elevat malestar emocional. D’aquestes, 67 van rebre Psicoteràpia Positiva i 73 Teràpia Cognitivo-conductual.

Els resultats, publicats a la revista The Journal of Positive Psychology, van mostrar que la Psicoteràpia Positiva en Càncer reduïa més a llarg termini el malestar emocional i l’estrès que una teràpia centrada a controlar les reaccions d’estrès.

Scroll to Top