Mes: juny de 2020

iScience DOI: (10.1016/j.isci.2020.101296)

Identificats gens que predisposen al càncer impedint la funció protectora del sistema immunitari

L’estudi mostra que l’afectació de certs gens que predisposen al càncer també afecten el sistema immunitari, el que podria facilitar el creixement tumoral.
En el cas concret del càncer de mama, l’afectació del gen SH2B3, corresponent a una proteïna limfocitària, augmenta la predisposició a desenvolupar càncer.

El desenvolupament dels vasos sanguinis depèn de l’estat de maduració dels perícits que els envolten

Són moltes les malalties associades a la desregulació en la formació de vasos sanguinis. Ara un equip de l’IDIBELL ha definit un model de maduració dels perícits durant la formació dels vasos i ha desenvolupat les eines d’estudi, el que podria ajudar a desxifrar la seva contribució en aquestes malalties.

EL P-CMR[C] estrena pàgina web

El Programa de Translació Clínica de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]), que pretén agrupar la recerca en cèl·lules mare de Catalunya, ja té espai propi a les xarxes.

Scroll to Top