Àrea de Càncer

El càncer engloba una gran quantitat de malalties que es caracteritzen per una divisió i un creixement descontrolat de les cèl·lules, que tenen la capacitat de dividir-se dins l’òrgan on s’han originat.

Quan el tumor es torna maligne, poden viatjar per la sang i el líquid limfàtic fins a d’altres òrgans més allunyats i créixer-hi, donant lloc a la metàstasi.

L’IDIBELL compta amb dos programes de recerca en càncer (que engloben 28 equips d’investigadors), que aborden la malaltia des de la vessant experimental més bàsica fins a la clínica: els mecanismes moleculars i les noves teràpies, l’epigenètica, i els estudis poblacionals i de prevenció.

Scroll to Top