Programa d’Epidemiologia, Salut Pública, Prevenció del Càncer i Cures Pal·liatives - Epibell

Resum

El Programa compta amb un grup multidisciplinari de professionals integrat per epidemiòlegs, patòlegs, genetistes, biòlegs, nutricionistes, informàtics, tècnics estadístics, economistes i especialistes en suport a la recerca i administració.  Junts desenvolupen projectes i estudis de recerca relacionats amb les causes del càncer i la seva prevenció, el diagnòstic precoç i l'avaluació i millora de la qualitat en l'atenció oncològica.

El Programa manté una notòria qualitat i productivitat científica reconeguda nacional i internacionalment i treballa en estreta connexió amb xarxes nacionals i internacionals d'investigació, interactuant i mantenint una col·laboració privilegiada amb institucions d'alt prestigi i amb la majoria de grups internacionals de Salut Pública que treballen en l’àmbit de càncer.

grup_sense_foto_-_epidemiologia

El Programa d’Epidemiologia, Salut Pública, Prevenció del Càncer i Cures Pal·liatives de l’IDIBELL té com a principal objectiu reduir l’impacte del càncer a Catalunya.

7

Grups

49

Investigadors principals

Scroll to Top