Programa de Mecanismes Moleculars i Teràpia Experimental en Oncologia (Oncobell)

Resum

La recerca desenvolupada pels diferents grups del programa cobreix la major part de les etapes investigadores, des de la recerca bàsica a l’aplicació clínica. La millora del pronòstic del pacient és un objectiu comú a què s’intenta arribar o bé des de l’estudi a nivell molecular i de rutes de senyalització,  o bé a través de la definició de necessitats clíniques no resoltes per a cada malaltia. La interacció entre aquests dos enfocaments dona lloc a millors idees i accelera el procés de transferència del laboratori a la clínica. L’organització del programa també busca expandir la xarxa de contactes tant a nivell intern com extern per tal d'optimitzar les capacitats de recaptació de fons i l'impacte científic de la recerca de l’IDIBELL.

white-blood-cell-cell-blood-cell-blood-45239

El programa de mecanismes moleculars i teràpia experimental en oncologia de l’IDIBELL agrupa diversos equips de recerca per combatre el càncer de manera multidisciplinària

21

Grups

94

Investigadors principals

Scroll to Top