Es descobreix una estratègia terapèutica innovadora per a poder tractar el càncer de còlon

L’estudi, que ha comptat amb la col·laboració d’un equip d’investigadors, oncòlegs i patòlegs de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’IDIBELL i l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha identificat com la combinació d’inhibidors de les proteïnes PP2A i WEE1 indueix la mort de les cèl·lules cancerígenes de còlon, oferint una nova perspectiva en el tractament d’aquesta malaltia.

Foto2_team

El càncer de còlon és conegut per la seva complexitat i, sobretot, per la seva capacitat per a resistir els tractaments convencionals, però un estudi publicat a la revista Cancer Discovery, ha identificat i validat, a nivell preclínic, una estratègia innovadora que permetria aprofitar l’activació de les vies oncogèniques per induir la mort de les cèl·lules cancerígenes.

 

Aquest estudi, que ha estat encapçalat i liderat per l’investigador Rene Bernards de l’institut de recerca NKI (Netherlands Cancer Institute) d’Amsterdam, ha comptat amb la col·laboració d’investigadors de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’IDIBELL i l’Hospital de Bellvitge.

 

Inhibir la proteïna PP2A per a desencadenar la mort de les cèl·lules cancerígenes

Aquest estudi se centra en la inhibició de la proteïna fosfatasa 2A (PP2A), un enzim que desenvolupa un paper crucial en la regulació de múltiples vies de senyalització cel·lular relacionades amb el càncer. L’equip d’investigació ha descobert que la inhibició de PP2A no només activa múltiples vies oncogèniques (hiperactivació), sinó que també desencadena respostes d’”estrès” a les cèl·lules cancerígenes.

 

Mitjançant screenings genètics i de llibreries de compostos van identificar que la inhibició combinada de PP2A i WEE1, una quinasa implicada en la regulació del cicle cel·lular,  tenia un efecte antitumoral sinèrgic en múltiples models de càncer,  aconseguint suprimir el creixement tumoral a nivell preclínic, tant en cultius cel·lulars com en models animals. A més, s’ha observat que les cèl·lules cancerígenes tractades amb aquesta combinació terapèutica no van desenvolupar resistència, perdent capacitat per a formar tumors.

 

Per l’investigador del Programa ProCURE de l’ICO i l’IDIBELL, Alberto Villanueva, “aquest descobriment, una vegada validat en assaigs clínics amb pacients, pot representar un pas important cap el desenvolupament d’un tractament efectiu per a pacients amb càncer de còlon”, i afegeix: “aquesta nova estratègia farmacològica, basada en la hiperactivació de les vies de senyalització oncogèniques, que provoca un gran estrès cel·lular, combinada amb la disrupció de les vies de resposta cel·lular a l’estrès, també pot ser efectiva per al tractament d’altres tipus de tumors com es demostra en el treball.”

 

La inhibició combinada de les proteïnes PP2A i WEE1 produeix un col·lapse en la replicació de l’ADN desencadenant l’aparició de mitosi prematura seguida de “mort cel·lular”. Com a conseqüència d’aquest treball en uns mesos començarà un assaig clínic fase I a Holanda (NCT06109883) on s’avaluarà la seguretat, la tolerabilitat, la farmacocinètica i l’eficàcia preliminar de la combinació en pacients amb càncer colorectal metastàtic.

ENLLAÇOS RELACIONATS

Article de referència

Paradoxical activation of oncogenic signaling as a cancer treatment strategy. Dias, M. H., Friskes, A., Wang, S., Fernandes Neto, J. M., van Gemert, F., Mourragui, S., Papagianni, C., Kuiken, H. J., Mainardi, S., Alvarez-Villanueva, D., Lieftink, C., Morris, B., Dekker, A., van Dijk, E., Wilms, L. H. S., da Silva, M. S., Jansen, R. A., Mulero-Sánchez, A., Malzer, E., Vidal, A., Santos, C., Salazar, R., Wailemann, R. A. M., Torres, T. E. P., De Conti, G., Raaijmakers, J. A., Snaebjornsson, P., Yuan, S., Qin, W., Kovach, J. S., Armelin, H. A., te Riele, H., van Oudenaarden, A., Jin, H., Beijersbergen, R. L., Villanueva, A., Medema, R. H., & Bernards, R. Cancer Discovery, 2024.

Comparteix a:

Scroll to Top