Una nova eina basada en la Intel•ligència Artificial permetrà millorar el diagnòstic de tumors cerebrals

DISCERN, la intel·ligència artificial dissenyada pel Grup de Radiòmica del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia en estreta col·laboració amb l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l’IDIBELL, ha après a partir de les imatges de ressonància magnètica a diferenciar amb una probabilitat d’èxit del 78% entre tres tipus diferents de tumor cerebral. Actualment, per confirmar aquest diagnòstic és necessari en la immensa majoria de casos sotmetre el pacient a procediments neuroquirúrgics.

La revista Cell Reports Medicine publica avui els resultats d’aquest estudi que demostren el potencial de l’aplicació DISCERN per ajudar en las decisions mèdiques per al diagnòstic de tumors cerebrals mitjançant ressonància magnètica estàndard.

Captura de pantalla 2024-03-12 131024

Un equip d’investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), l’IDIBELL i l’Hospital Universitari de Bellvitge, han desenvolupat l’eina DISCERN basada en l’aprenentatge de patrons mitjançant models d’intel·ligència artificial a partir de la informació que proporciona la ressonància magnètica estàndard. DISCERN supera els mètodes convencionals per guiar el diagnòstic de tumors cerebrals. Els resultats d’aquest estudi han estat publicats a la revista científica Cell Reports Medicine.

 

Diagnòstic diferencial de tumors cerebrals

El 70% dels tumors cerebrals malignes són d’un d’aquests tres tipus: glioblastoma multiforme, metàstasi cerebral de tumors sòlids i limfoma primari del sistema nerviós. Cadascun requereix un enfocament terapèutic diferent per la qual cosa és imprescindible diagnosticar-los de forma correcta i inequívoca.

“El diagnòstic diferencial no invasiu dels tumors cerebrals es basa actualment en l’avaluació d’imatge de ressonància magnètica abans i després d’administrar contrast. Tot i això, un diagnòstic definitiu moltes vegades requereix intervencions neuroquirúrgiques que comprometen la qualitat de vida dels pacients” explica la Dra. Raquel Pérez-López, cap del Grup de Radiòmica del VHIO i investigadora sènior de l’estudi.

“Aquest treball és el fruit d’una línia d’investigació de més de cinc anys en la qual hem identificat innovadors biomarcadors d’imatge de perfusió per ressonància magnètica útils en el diagnòstic diferencial dels tumors cerebrals. En aquest projecte culmen, s’integra el coneixement de diversos treballs previs amb mètodes d’intel·ligència artificial, la qual cosa deriva en un software que automatitza la classificació diagnòstica prequirúrgica amb molt bona precisió, alhora que facilita la seva aplicabilitat clínica amb una interfície amigable per als clínics”, afirma el Dr. Albert Pons-Escoda, investigador de l’IDIBELL i neuroradiòleg clínic de la Unitat de Neuroradiologia de l’HUB, i coautor de l’estudi.

Els experts de neuroimatge de l’IDIBELL i l’HUB, amb experiència clínica i investigadora en el desenvolupament de mètodes per a la classificació de tumors cerebrals, han col·laborat estretament amb el Grup de Radiòmica del Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) en el desenvolupament d’aquesta eina basada en l’aprenentatge profund, un mètode d’intel·ligència artificial. Aquesta eina aprofita tota la informació espacial i temporal de la ressonància magnètica estàndard per a identificar patrons de comportament específics en la imatge de cada tumor.

“L’aprenentatge profund consisteix a ensenyar a la màquina quines són les característiques de cadascun dels tumors que trobem a les ressonàncies magnètiques de pacients ja diagnosticats” explica Alonso García-Ruiz, investigador predoctoral del Grup de Radiòmica del VHIO i primer autor d’aquest estudi. “Per exemple si ensenyem a l’ordinador milers d’imatges de gossos i gats, aprendrà les característiques que defineixen i distingeixen gossos de gats i en veure una imatge nova podrà diferenciar si es tracta d’un o altre”.

En aquest cas, les unitats d’aprenentatge són els vòxels, la unitat mínima de volum que podem estudiar a les imatges de ressonància magnètica. És l’equivalent al píxel, però en 3D.

“DISCERN ha après les característiques d’aquests tres tipus diferents de tumor cerebral a partir de 50.000 vòxels de 40 pacients diagnosticats”, explica la Dra. Raquel Pérez-López. “Hem validat l’eina en més de 500 casos addicionals i comprovem que el 78% dels diagnòstics que donava l’eina eren correctes, una proporció superior a l’obtinguda amb els mètodes convencionals utilitzats fins avui”.

“Es tracta d´una eina de suport al diagnòstic que ofereix una informació de gran utilitat per guiar les decisions mèdiques de les unitats multidisciplinàries pel que fa a la necessitat i el tipus de cirurgia requerida per confirmar el diagnòstic” afirma el Dr. Carles Majós, investigador de l’IDIBELL i neuroradiòleg clínic de la Unitat de Neuroradiologia de l’HUB, i coautor del estudi.

El Grup de Radiòmica del VHIO, en estreta col·laboració amb els equips de l’IDIBELL i l’HUB,  ha desenvolupat un programari amb accés obert Diagnosi In Susceptibility Contrast Enhancing Regions for Neuroncology (DISCERN) de manera que l’eina pugui utilitzar-se a qualsevol centre i continuar perfeccionant el sistema de diagnòstic.

En aquest estudi també hi han col·laborat el grup de recerca en Neurooncologia de l’IDIBELL, els Serveis de Radiologia de l’Hospital Universitari Bellvitge, de l’Hospital Clínic de Barcelona i el Departament de Radiologia de HT Medica (Andalusia), el Departament de Medicina Radiològica i Ciències Aplicades i el Departament de Bioenginyeria a la Universitat de Califòrnia (La Jolla, San Diego).

Aquest treball s’ha realitzat gràcies al suport de la Fundació CRIS Contra el Càncer, la Fundació FERO i la Fundació “la Caixa” que financen a través de diverses iniciatives la investigació del Grup de Radiòmica del VHIO.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

ENLLAÇOS RELACIONATS

Referència

Alonso Garcia-Ruiz, Albert Pons-Escoda, Francesco Grussu, Pablo Naval-Baudin, Camilo Monreal-Aguero, Gretchen Hermann, Roshan Karunamuni, Marta Ligero, Antonio Lopez-Rueda, Laura Oleaga, Manuel Álvaro Berbís, Alberto Cabrera-Zubizarreta, Teodoro Martin-Noguerol, Antonio Luna, Tyler M. Seibert, Carlos Majos, Raquel Perez-Lopez*. An accessible deep learning tool for voxel-wise classification of brain malignancies from perfusion MRI. Cell Reports Medicine. March 11, 2024.

Comparteix a:

Scroll to Top