La Dra. Teresa Serrano Piñol, nova Acadèmica de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

La Dra. Teresa Serrano és llicenciada i doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Ha estat estretament vinculada a l’Hospital Universitari de Bellvitge des de 1992, i és membre del grup de recerca de TGF-Beta i Càncer de l’IDIBELL i del CIBERHED.

ts 1

En una sessió extraordinària celebrada el 16 d’abril, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya ha nomenat la Dra. Teresa Serrano, especialista del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigadora de l’IDIBELL, com a nova Acadèmica Corresponent de la institució, adscrita a la secció de Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques.

Es pot recuperar la recepció de la Dra. Serrano com a Acadèmica Corresponent a la Reial Acadèmia, així com el seu discurs d’ingrés “L’estudi de l’Hepatocarcinoma, una manera d’entendre l’evolució de l’Anatomia Patològica fins a l’actualitat” en aquest vídeo https://www.youtube.com/watch?v=S2P0Vh8YoiI.

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, fundada el 1770, exerceix funcions consultives en administracions sanitàries i de justícia, promou estudis sobre la Història de la Medicina Catalana, i organitza congressos sobre aquesta temàtica, a més de fomentar el debat sobre qüestions sanitàries actuals.

La Dra. Teresa Serrano és llicenciada i doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Ha estat estretament vinculada a l’Hospital Universitari de Bellvitge, on va cursar la residència i ha exercit com a metgessa facultativa del Servei d’Anatomia Patològica des de 1992. Entre 2012 i 2020, va ser cap de Secció de Patologia Quirúrgica i responsable de l’àrea de Patologia Hepato-Bilio-Pancreàtica i de Patologia del Trasplantament Hepàtic de l’HUB des de 1995.

La Dra. Serrano també és membre del grup de recerca de TGF-Beta i Càncer de l’IDIBELL i del CIBERHED (Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives). A més d’exercir com a professora d’Anatomia Patològica a la UB, destaca per la seva important producció científica, amb 117 publicacions com a autora, 23 projectes de recerca i una tesi doctoral dirigida. Des del 2007, és membre del Club de Digestiu de la Societat Espanyola d’Anatomia Patològica.

Scroll to Top