TGF-Beta i Càncer

Resum

El grup està format per dues investigadores principals (Àngels Fabra i Isabel Fabregat) que dirigeixen laboratoris independents, però que es van reunir fa uns anys per treballar en estreta col·laboració i ser més competitives. El vincle comú entre les dues és el seu interès en el factor de creixement transformant (TGF) -β, una citocina amb accions pleiotròpiques, la senyalització està involucrada en la fisiologia i patologia humana. L'objectiu principal del grup és establir si la via TGF-β és un objectiu terapèutic en la fibrosi hepàtica i el càncer (IF Lab) i en el melanoma cutani i uveal (AF Lab).

268

Publicacions

110-tgfbetacancer-fabregat-def
Fabregat Romero, Maria Isabel

Fabregat Romero, Maria Isabel

Investigadors principals

Fabregat Romero, Maria Isabel

Fabregat Romero, Maria Isabel

Angels-Fabra

Fabra Fres, Angels

Javier-Guerrero-Rodriguez

Vaquero Rodriguez, Javier

Elisa-Espinet

Espinet, Elisa

Equip

Caps de grup
  • Fabregat Romero, María Isabel
Investigadors/es principals
Investigadors/es clínics/ques
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Suport científic
Estudiants
Scroll to Top