Es demostra el paper del receptor del factor de creixement epidèrmic en el dany hepàtic crònic

  • Investigadors de l’IDIBELL, el CIBER i la Universitat Complutense, liderats per la Dra. Isabel Fabregat, vinculen la senyalització via EGFR amb els processos fibròtics i inflamatoris del fetge.
  • Les troballes obtingudes amb un model de ratolí podrien traslladar-se a pacients que pateixen un procés fibròtic.
Kick-off meeting ramon areces_16_9

La lesió crònica del fetge, present en malalties com l’hepatitis crònica o el càncer de fetge, té com a conseqüència la fibrosi del teixit hepàtic, que cursa amb un procés inflamatori. Tot i que es coneixen els principals executors d’aquesta activació, els mecanismes que conduïen al procés inflamatori i la producció de factors profibròtics no estaven, fins ara, ben caracteritzats.

Un estudi liderat per la Dra. Isabel Fabregat, cap del grup de TGF-beta i càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i investigadora del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) de l’Àrea de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD), ha aconseguit demostrar el paper essencial de la senyalització molecular a través de receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) en la regulació del procés fibròtic del teixit hepàtic. El treball, publicat a la prestigiosa revista Journal of Pathology, ha demostrat que l’absència d’activitat d’EGFR als hepatòcits de ratolins modificats genèticament indueix canvis en el patró de les cèl·lules immunes al fetge, amb un notable augment de la població de macròfags relacionats amb la resolució de la fibrosi, així com a la població de limfòcits relacionats amb l’erradicació del dany. En el treball, que ha rebut finançament de la Fundació Ramon Areces, han participat activament les investigadores de la Universitat Complutense de Madrid Aránzazu Sánchez i Blanca Herrera, i reflecteix una col·laboració intra-CIBER, amb participació del grup liderat per Ángela M Valverde de l’àrea de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades del CIBER (CIBERDEM).

En efecte, el grup de Fabregat va generar un model de ratolí que expressa, específicament en hepatòcits, una forma truncada i inactiva d’EGFR. Utilitzant aquest model, i induint experimentalment un procés proinflamatori i fibròtic al fetge, s’observà que els ratolins sense activitat d’EGFR atenuaven el desenvolupament de la fibrosi hepàtica, cosa que va suposar una resolució més ràpida del procés fibròtic i una millora del dany. La posterior anàlisi in vivo i in vitro del perfil d’expressió de gens (o transcriptoma) dels hepatòcits, i l’estudi de les molècules que aquests alliberen al medi (o secretoma) va permetre dilucidar els mecanismes moleculars específics regulats per EGFR que intervenen en la producció de factors profibròtics i proinflamatoris als hepatòcits.

Segons explica la Dra. Fabregat, “les troballes obtingudes amb el model de ratolí podrien traslladar-se a pacients humans que pateixen un procés fibròtic”. De fet, l’anàlisi de les dades transcriptòmiques de biòpsies hepàtiques de pacients amb malaltia hepàtica associada al dipòsit de greix i carcinoma hepatocel·lular no tractat va demostrar que la via de senyalització d’EGFR augmenta en etapes avançades de fibrosi, i es correlaciona amb l’expressió de gens fibròtics i inflamatoris identificats en els experiments in vivo i in vitro. Ester Gonzalez-Sanchez i Javier Vaquero, primers signants de l’article, conclouen que “els resultats indiquen que els gens que exerceixen funcions essencials durant la fibrosi i la inflamació del fetge poden estar sota el control de la via EGFR”.

 

[A la fotografia, d’esquerra a dreta, Blanca Herrera, Ester González-Sanchez, Javier Vaquero, Aránzazu Sánchez i Isabel Fabregat]

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top