Recerca preclínica i experimental dels tumors toràcics

Resum

El grup PrETT es centra en l'estudi de noves estratègies terapèutiques en tumors toràcics combinant investigació molecular bàsica, translacional amb un enfoc orientat al pacient, i bioinformàtica, així com en el disseny i desenvolupament d'assajos clínics. Pel que fa a la investigació bàsica, estudiem els mecanismes pels quals les cèl·lules tumorals moren en resposta a diferents tractaments i estímuls. Analitzem les respostes tant a nivell cel·lular com del microambient tumoral, inclòs el sistema immunològic i l'estat metabòlic. En l'aspecte translacional, el nostre enfocament és la validació de biomarcadors de resposta al tractament i de diagnòstic per tal de millorar la gestió clínica dels pacients amb tumors toràcics. A nivell bioinformàtic, l'objectiu és millorar l'estratificació dels tumors toràcics i la identificació de tractaments potencialment innovadors adaptats a les característiques moleculars de cada pacient.

77

Publicacions

108-mortcelular-cmunozpinedo-def
Muñoz Pinedo. Cristina

Muñoz Pinedo, Cristina

Nadal Alforja, Ernesto Samuel

Nadal Alforja, Ernest

Equip

Caps de grup
  • Muñoz Pinedo, Cristina
  • Nadal Alforja, Ernest
Investigadors/es clínics/ques
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Suport científic
Suport administratiu
Estudiants
Scroll to Top