Recerca preclínica i experimental dels tumors toràcics (PReTT)

Resum

El grup PReTT es centra en l'estudi de noves estratègies terapèutiques en tumors toràcics combinant investigació molecular bàsica, translacional amb un enfoc orientat al pacient, i bioinformàtica, així com en el disseny i desenvolupament d'assajos clínics. Pel que fa a la investigació bàsica, estudiem els mecanismes pels quals les cèl·lules tumorals moren en resposta a diferents tractaments i estímuls. Analitzem les respostes tant a nivell cel·lular com del microambient tumoral, inclòs el sistema immunològic i l'estat metabòlic. En l'aspecte translacional, el nostre enfocament és la validació de biomarcadors de resposta al tractament i de diagnòstic per tal de millorar la gestió clínica dels pacients amb tumors toràcics. A nivell bioinformàtic, l'objectiu és millorar l'estratificació dels tumors toràcics i la identificació de tractaments potencialment innovadors adaptats a les característiques moleculars de cada pacient.

77

Publicacions

108-mortcelular-cmunozpinedo-def
Cristina-Muñoz-Pinedo22

Muñoz Pinedo, Cristina

Nadal Alforja, Ernesto Samuel

Nadal Alforja, Ernest

Equip

Caps de grup
  • Muñoz Pinedo, Cristina
  • Nadal Alforja, Ernest
Investigadors/es principals
Investigadors/es clínics/ques
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Suport científic
Suport administratiu
Scroll to Top