Identifiquen dos fàrmacs amb activitat antitumoral en models preclínics de càncer de pleura maligne

  • Investigadors de l’IDIBELL i de l’ICO descriuen que inhibidors de les proteïnes CDK4 i CDK6 aturen la proliferació de cèl·lules tumorals i allarguen l’esperança de vida en models animals.
  • L’estudi, publicat a la revista British Journal of Cancer, ha analitzat l’activitat antitumoral de dos fàrmacs en el mesotelioma pleural maligne.
  • Els resultats donen suport a la realització d’assajos clínics per determinar l’efectivitat d’aquests fàrmacs, actualment usats en el tractament de càncer de mama, en pacients amb càncer de pleura.
NP38 E Nadal_BJM - Imatge

El mesotelioma pleural maligne (MPM) és un càncer molt agressiu en el qual es desenvolupen cèl·lules canceroses en el revestiment intern del tòrax, la pleura. La causa principal d’aquesta malaltia és l’exposició a l’amiant. Actualment, no hi ha cap teràpia efectiva per aquells pacients que han deixat de respondre a la quimioteràpia convencional amb platí o a la immunoteràpia.

El grup de recerca preclínica i experimental dels tumors toràcics (PrETT) de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), coliderat pel Dr. Ernest Nadal i la Dra. Cristina Muñoz, ha descrit que dos fàrmacs, prèviament aprovats pel tractament de càncer de mama, disminueixen la proliferació de les cèl·lules tumorals i allarguen l’esperança de vida en models animals de MPM.

Els inhibidors, anomenats abemaciclib i palbociclib, actuen sobre dues proteïnes reguladores de la divisió cel·lular, CDK4 i CDK6. En l’estudi, publicat al British Journal of Cancer, els investigadors demostren que aquests fàrmacs aturen la proliferació de les cèl·lules tumorals i indueixen un estat latent anomenat senescència en models cel·lulars, i augmenten l’esperança de vida en models animals.

Els nostres resultats recolzen la realització d’assajos clínics per avaluar l’eficàcia d’aquests compostos com a tractament de segona línia en pacients que han desenvolupat resistències a la quimioteràpia i ja no responen al tractament“, comenta el Dr. Nadal.

L’estudi també descriu que els fàrmacs estimulen el reconeixement de les cèl·lules tumorals per part del sistema immunitari com a dianes a atacar. “L’activació d’aquestes vies suggereix que els fàrmacs abemaciclib i palbociclib podrien ajudar a potenciar l’activitat de la immunoteràpia contra les cèl·lules tumorals“, comenta la Dra. Elisabet Aliagas, primera autora del treball.

 

Els models in vivo i in vitro

El treball ha analitzat la capacitat dels inhibidors de CDK4 i CDK6 d’aturar o disminuir la divisió cel·lular en cinc línies cel·lulars comercials i en tres línies primàries de cèl·lules obtingudes d’efusions pleurals de pacients amb MPM diagnosticat i tractats a l’Hospital Universitari de Bellvitge o a l’Institut Català d’Oncologia.

A més, els investigadors en col·laboració amb el Dr. Alberto Villanueva han utilitzat un model ortotòpic de ratolí, en el qual se li han implantat cèl·lules tumorals procedents de pacients amb MPM, i posteriorment s’ha avaluat la resposta d’aquestes cèl·lules al tractament en un ambient que recapitula el que passa en els humans.

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top