Dia Mundial Contra el Càncer

Amb el suport de:

Tapa

A L’IDIBELL sabem que la recerca salva vides, per això treballem dia a dia per posar el nostre gra de sorra en la recerca d’un nou tractament, d’un nou mètode de detecció precoç o en la investigació per entendre millor els processos que envolten al càncer.

 

 

Aquests són alguns dels avanços en la recerca contra el càncer sorgits de l’IDIBELL durant aquest any:

 

La prevenció com a eina contra el càncer

El virus del papil·loma humà (VPH) és la infecció de transmissió sexual més comuna que existeix, en alguns casos pot provocar malalties associades com certs tipus de càncer. Un estudi amb la participació del grup d’infeccions i càncer de l’IDIBELL i de l’ICO ha demostrat que la vacuna per prevenir la infecció del papil·loma pot evitar fins al 90% dels casos de càncer de cèrvix.

 

L’equip de recerca en control del tabac de l’IDIBELL i de l’ICO ha elaborat, en l’àmbit espanyol, l’informe de l’Índex Global d’Interferència de la Indústria del Tabac, el qual indica que l’estat espanyol és un dels més permissius davant les interferències de la indústria del tabac en les polítiques de control.

 

Els polifenols són compostos bioactius que es troben principalment als aliments d’origen vegetal com les fruites, verdures, cafè, té, cacau i vi. Tot i que en estudis previs in vitro els polifenols han mostrat activitat anticarcinogènica, l’estudi epidemiològic liderat per l’IDIBELL i l’ICO posa en dubte aquesta activitat al no ha trobat associació entre la seva concentració en sang i el càncer de tiroides.


 

Els gens que predisposen a patir càncer

Aproximadament un 10% dels pacients amb càncer presenten una variant genètica germinal en totes les seves cèl·lules que els predisposa a desenvolupar tumors de forma més primerenca. La identificació d’aquests pacients és important per a oferir-los una valoració personalitzada del risc de càncer, així com unes mesures de seguiment, prevenció i tractament ajustades a la seva condició genètica. A més, la identificació d’una variant patogènica germinal en un pacient permet realitzar estudis predictius sobre aquesta variant en els seus familiars.

 

Un consorci espanyol liderat pel grup de Càncer Hereditari de l’IDIBELL i de l’ICO ha publicat una guia per estandarditzar i millorar la classificació de variants en el gen ATM. Aquest gen presenta diverses variants patogèniques que augmenten el risc de càncer.

 

També, s’ha identificat TP53 com a gen de predisposició al càncer de còlon, fins ara les mutacions d’aquest gen s’havien associat al desenvolupament d’una síndrome amb alt risc de càncer que no incloïa aquest tipus de tumors. L’estudi ha estat realitzat pel grup de Càncer Hereditari de l’IDIBELL i de l’ICO.

 

L’equip de càncer de mama de l’IDIBELL i de l’ICO  ha identificat les variants genètiques que predisposen a patir càncer i que al mateix temps representen una alteració del sistema immunitari.

 

Els microorganismes que tenim als nostres intestins, la microbiota intestinal, també ens poden ajudar a predir malalties com el càncer de colon. L’equip de càncer colorectal de l’IDIBELL i de l’ICO ha posat a punt la tècnica de seqüenciació i anàlisis del genoma de la microbiota que vol buscar nous marcadors que puguin servir per a la detecció precoç del càncer de còlon.

 

Per altra banda, un estudi liderat per la Universitat de Columbia, amb participació de l’IDIBELL i de l’ICO, ha analitzat milers de tumors i ha trobat que els programes genètics claus per mantenir la supervivència de les cèl·lules tumorals estan controlats per 24 mòduls, cadascun dels quals determinat per un grapat de gens treballant en sintonia. Els resultats obtinguts tenen el potencial de millorar el pronòstic i tractament del càncer.

 

La recerca de les teràpies contra el càncer

Un estudi publicat a la revista The Lancet Oncology amb participació IDIBELL ha demostrat que administrar quimio-immunoteràpia abans d’operar un càncer de pulmó podria millorar el seu pronòstic i reduir el volum tumoral de forma important.

 

El d’ovari és un dels càncers amb la mortalitat més elevada, gran part d’aquests càncers presenten mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2, i es poden tractar amb inhibidors de la proteïna PARP, tot i així molts casos progressen i desenvolupen resistències. En un article publicat de l’IDIBELL es presenta una nova estratègia terapèutica basada en fàrmacs metabòlics que representen una nova oportunitat per aquests pacients.

 

L’equip d’envelliment i càncer de l’IDIBELL desxifra els mecanismes moleculars responsables de la resistència als inhibidors d’EGFR dels càncer de cèl·lules escamoses de pell, i proposa la teràpia combinada com a solució d’aquets casos.

 

També, s’ha Identificat un biomarcador que preveu l’increment de malignitat que pot causar la teràpia antiangiogenica en els càncer renals. En alguns casos, aquest tipus de teràpia incrementa la capacitat d’invasió i metàstasi dels tumors renals. Un estudi liderat per l’IDIBELL i l’ICO identifica un biomarcador que podria predir la resposta maligna dels pacients enfront de la teràpia.

 

La quimioteràpia amb Cisplatí, tot i ser molt efectiva, pot causar neurotoxicitat que obligui a parar el tractament. Un equip de l’IDIBELL, l’ICO, el HUB i la UAB ha identificat el procés cel·lular pel qual causa dany neuronal, el que permetria optimitzar els tractaments amb platins.

 

A principis d’abril l’equip de tumors hematopoètics i limfoides va publicar una reflexió, a la revista Lancet Hematology, sobre la gestió de pacients amb càncer en temps de Covid-19. En el moment d’escriure l’article la primera onada només estava arribant i calia organitzar el personal sanitari i els pacients per afrontar-la de la millor manera possible. Passades unes setmanes, vam parlar amb ells perquè ens expliquessin què els va portar a fer aquesta reflexió, com havien gestionat les diferents mesures que van implantar, i quines conclusions n’havien extret.

 

Entendre millor el càncer

Un equip del laboratori de Metabolisme del Càncer ha descrit que els lisosomes i els processos d’autofàgia estan actius durant la mitosi i són necessaris per a la correcta divisió cel·lular

 

La manca de nucleòtids afecta el pas anterior a la replicació de l’ADN, quan se sintetitzen les proteïnes necessàries per a la replicació i, en conseqüència, aquest procés podria ser objectiu de futurs tractaments contra el càncer.

 

L’equip de metabolisme i mort cel·lular ha descrit que la manca de nutrients en les cèl·lules tumorals provoca l’atracció de cèl·lules que inhibeixen al sistema immunitari, el que acaba inhibint un atac més específic i efectiu contra els tumors.

 

El grup Sarcoma ha identificat LOXL2 com una peça clau en la capacitat metastàtica dels tumors en el Rabdomiosarcoma alveolar. LOXL2 actuaria dins les cèl·lules promovent la migració i la invasió d’aquestes, el que faria augmentar la capacitat metastàtica dels tumors, i per tant, obtenir un pitjor pronòstic dels pacients. El treball aporta informació molt valuosa pel disseny de nous fàrmacs contra aquest tipus de tumors.

Scroll to Top