La concentració de polifenols en sang no està clarament relacionada amb el risc de patir de càncer de tiroides

Els polifenols són compostos bioactius que es troben principalment als aliments d’origen vegetal com les fruites, verdures, cafè, té, cacau i vi.

Tot i que en estudis previs in vitro els polifenols han mostrat activitat anticarcinogènica, l’estudi epidemiològic liderat per l’IDIBELL i l’ICO no ha trobat associació entre la seva concentració en sang i el càncer de tiroides.

Només tres polifenols concrets, relacionats amb el consum de cafè i els cereals integrals, han mostrat certa tendència a disminuir el risc de càncer de tiroides papil·lar, resultats que s’haurien de confirmar en properes investigacions.

poliphenols

El càncer de tiroides és un dels càncers endocrins més comuns, en els últims temps la seva incidència ha anat augmentat paulatinament i és fins a tres vegades més freqüent en dones que en homes. Es coneixen pocs factors de risc relacionats amb aquest tipus de càncer,  el més destacats són l’excés de pes, l’exposició a radiació o les malalties benignes de la glàndula tiroides. No obstant, el paper de la dieta en la carcinogènesi de tiroides és encara bastant desconegut.

Els polifenols són compostos presents als aliments d’origen vegetal que han demostrat tenir efecte anticarcinogènic en models cel·lulars i animals. Entre les seves propietats biològiques hi destaquen els efectes antioxidants o antiinflamatoris. A més, s’ha demostrat que indueixen la mort cel·lular i aturen la proliferació de les cèl·lules del càncer de tiroides. Tot i els esperançadors resultats d’aquests estudis in vitro i in vivo, falten estudis clínics en humans i epidemiològics que demostrin l’associació d’aquests polifenols amb un menor risc de desenvolupar càncer de tiroides. Les poques aproximacions que relacionen polifenols i càncer de tiroides estan fetes mesurant l’exposició a través d’enquestes dietètiques, amb les limitacions d’exactitud que això comporta.

Un estudi liderat pel Grup de Nutrició i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), ha avaluat la relació entre la concentració en sang de polifenols i el risc de desenvolupar càncer de tiroides. “L’objectiu de l’estudi era determinar si els polifenols podien tenir un rol preventiu en el càncer de tiroides, i si la detecció d’aquests en sang representava una mesura més fiable que els qüestionaris”, afirma el Dr. Raül Zamora, líder del projecte.

El treball, publicat a la revista The American Journal of Clinical Nutrition, ha analitzat el nivell de polifenols en sang en 785 dones amb i sense càncer de tiroides, de la cohort europea EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Els resultats mostren que no hi ha una associació clara entre el consum de polifenols i el risc de desenvolupar aquest tipus de càncer. No obstant, l’estudi detecta tres polifenols concrets relacionats amb el consum de cafè i cereals integrals: l’àcid cafeic, l’àcid 3,4-dihidroxifenilpropionic, i l’àcid ferulic, que semblen estar relacionats amb una menor incidència de càncer de tiroides, concretament el subtipus papil·lar. “Tot i que els resultats d’aquest estudi no són concloents, es posa el focus en aquests compostos per aprofundir en la seva investigació en estudis futurs”, assegura el Dr. Zamora.

ENLLAÇOS RELACIONATS

Artícle original:

Zamora-Ros R, Lujan-Barroso L, Achaintre D, [32 authors], Scalbert A, Rinaldi S, Agudo A. Blood polyphenol concentrations and differentiated thyroid carcinoma in women from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study. Am J Clin Nutr. 2020 Oct 6:nqaa277. doi: 10.1093/ajcn/nqaa277.

Comparteix a:

Scroll to Top