Month: octubre de 2020

Administrar quimio-immunoteràpia abans d’operar un càncer de pulmó podria millorar el seu pronòstic i reduir el volum tumoral de forma important

Un estudi ha avaluat l’eficàcia i la seguretat de la combinació de 3 cicles de quimioteràpia amb immunoteràpia abans de la cirurgia a 51 pacients amb càncer de pulmó localment avançat seguit d’un any de tractament amb immunoteràpia.

Un estudi de biomarcadors en seqüenciació de l’ADN demostra que la quantitat i clonalitat de TCRs s’associa clarament al pronòstic del càncer colorectal

• Per a realitzar aquest estudi s’ha utilitzat una nova tècnica anomenada ‘immuno seqüenciació del receptor de les cèl·lules T (TCR)’ que permet obtenir tant el nombre de limfòcits T que infiltren el tumor com l’índex de clonalitat del mateixos.

Una dieta rica en fruites, verdures, llegums i cereals, no només té efectes positius en la salut, sinó que disminueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle

La reducció del consum de carn vermella i processada, no només reduiria les emissions sinó que, a més, milloraria la ‘salut planetària’ ja que, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) són els responsables de l’anomenat canvi climàtic.

Scroll to Top