Desenvolupen un programa capaç de detectar de manera automàtica biomarcadors de neurodegeneració a través de ressonàncies magnètiques

  • Aquesta eina pot identificar de manera individualitzada signes de neurodegeneració abans que apareguin els símptomes, el que podria aplanar el camí cap a una medicina més efectiva i personalitzada.
toolbox_2

La ressonància magnètica és la tècnica més sensible i fiable per a diagnosticar i fer el seguiment de les malalties neurodegeneratives. A través de les imatges que se n’obtenen podem fer un anàlisi anatòmic complet del cervell i detectar atròfia en regions concretes. No obstant, la inspecció de les imatges sol ser visual, el que comporta que certs signes de neurodegeneració, invisibles per l’ull humà, no siguin detectats fins que el dany ja està avançat.

La Dra. Estela Càmara de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de la Facultat Psicologia i l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNeuro), juntament amb Alicia Palomar, han dissenyat un programa informàtic que permet l’anàlisi quantitativa de les imatges de ressonància de manera fàcil, ràpida i adaptable a qualsevol afectació del cervell. Aquest programa, anomenat SeSBAT (de l’anglés Single Subject Brain Analysis Toolbox), integra diferents protocols d’anàlisi d’imatges que poden mesurar el volum de regions concretes del cervell o realitzar una exploració general d’aquest, essent capaç de detectar petits canvis, invisibles per l’ull, però que podrien predir el risc de desenvolupar una malaltia degenerativa.

 

 

Amb SeSBAT s’obre la porta a la identificació de nous biomarcadors que ajudarien a millorar la detecció precoç i el seguiment de les malalties neurodegeneratives. Al tractar-se d’una anàlisi quantitativa és capaç d’identificar modificacions anatòmiques del cervell que tenen lloc abans de l’aparició dels símptomes.

Amb aquest tipus d’anàlisi integrat es poden extreure dades d’un sol individu, evitant la variabilitat interindividual de treballar amb grups. Això permet el seguiment individualitzat d’un pacient al llarg del temps, el que seria molt útil per a determinar l’eficàcia de determinats fàrmacs en assajos clínics, o bé, monitoritzar persones en risc de desenvolupar una malaltia neurodegenerativa.

L’equip de la Dra. Càmara ha testat la precisió d’aquesta nova eina en imatges de ressonància magnètica de pacients amb la malaltia neurodegenerativa de Huntington. Els resultats, publicats a la revista Frontiers in Systems Neuroscience, mostren com aquesta eina és capaç d’identificar aquells pacients que es troben en etapes primerenques de la malaltia, i fins i tot aquells que encara no han presentat els primers símptomes.

“Es tracta d’un programa molt versàtil que es podria adaptar i personalitzar a cada tipus de malaltia neurodegenerativa o projecte”

La Dra. Càmara afirma que es tracta d’un programa molt versàtil que es podria adaptar i personalitzar a cada tipus de malaltia neurodegenerativa o projecte. El grup de Càmara obre les portes a noves col·laboracions amb grups interessats a aplicar aquesta tecnologia als seus projectes. De la mateixa manera, una eina com aquesta podria ser fàcilment aplicada a la pràctica clínica de rutina, el que permetria una anàlisi molt més profund de les imatges de ressonància i un maneig més acurats dels pacients amb malalties neurodegeneratives.

Scroll to Top