Administrar quimio-immunoteràpia abans d’operar un càncer de pulmó podria millorar el seu pronòstic i reduir el volum tumoral de forma important

• Un estudi ha avaluat l’eficàcia i la seguretat de la combinació de 3 cicles de quimioteràpia amb immunoteràpia (nivolumab) abans de la cirurgia a 51 pacients amb càncer de pulmó localment avançat seguit d’un any de tractament amb immunoteràpia.

• Aquest és un avenç molt important per aquest subgrup de pacients que representa un 15-20% dels pacients amb càncer de pulmó i que, amb tractament convencional d’administració només de quimioteràpia abans de la cirurgia, només 1 de cada 3 pacients sobreviu més de 3 anys.

• L’informe amb els resultats d’aquest estudi ha estat publicat a la revista científica ‘The Lancet Oncology’ i ha estat promogut pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP). De fet, ha estat liderat pel seu president, Mariano Provencio, i ha col·laborat com segon autor de l’estudi l’oncòleg de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)- Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Ernest Nadal.

Intravenous injection in hospital

Administrar el tractament de quimio-immunoteràpia abans d’operar un càncer de pulmó localment avançat resecable podria millorar la supervivència. Així ho demostren els resultats publicats per l’estudi NADIM que indiquen que la supervivència en el càncer de pulmó, en estats intermedis, es podria duplicar si es canvia el tractament tradicional (quimioteràpia abans de la cirurgia) i s’administra la quimioteràpia amb immunoteràpia abans de realitzar el tractament quirúrgic.

Fins a dia d’avui, el càncer de pulmó, tot i diagnosticar-se en estadis localment avançats, era una malaltia amb unes perspectives de supervivència a llarg termini limitades, ja que només 1 de cada 3 pacients sobreviuen als 3 anys. En aquest context, els resultats de l’estudi NADIM obren una nova porta al tractament d’aquesta malaltia que podria millorar les perspectives de supervivència que representa el 20% de tots els casos de càncer de pulmó i que, tant sols 1 de cada 3, sobreviu més de tres anys a la malaltia.

L’estudi ha estat publicat a la revista científica The Lancet Oncologyi ha estat promogut pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP) i liderat pel seu president, Mariano Provencio, i ha col·laborat com segon autor de l’estudi l’oncòleg de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)- Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Ernest Nadal.

 

Com s’ha realitzat aquest estudi?

 

L’estudi NADIM és un assaig Fase II, no aleatoritzat, que ha inclòs pacients amb càncer de pulmó localment avançat en estadi IIIA resecable. El tractament convencional consisteix en quimioteràpia neoadjuvant o preoperatòria que assoleix una taxa de resposta completa patològica inferior al 10% i que pot arribar a curar només un 20-30% dels pacients.

Amb els antecedents i l’experiència en càncer de pulmó metastàtic, en que la combinació de tractament amb quimioteràpia i immunoteràpia augmenta la taxa de resposta i la supervivència, es va dissenyar aquest estudi innovador en el que es combinen tres cicles de tractament de quimioteràpia i immunoteràpia amb nivolumab abans de la cirurgia i en el que hi ha participat 51 pacients amb càncer de pulmó localment avançat.

Els resultats obtinguts han estat realment sorprenents. Un 89,9% dels pacients inclosos en l’estudi ha sobreviscut als dos anys i un 77% no va tenir cap mena de progressió de la malaltia durant aquest període. Per altra banda, un 63,4% dels pacients inclosos van assolir una resposta patològica complerta del tumor quan es va realitzar la cirurgia (absència del tumor). Cal destacar que, altres estudis de tractament d’immunoteràpia sola (sense quimioteràpia) abans de la cirurgia havien demostrat una activitat prometedora però menor a l’observada en aquest estudi.

“La incorporació de la immunoteràpia a estadis més precoços, quan la malaltia encara es pot curar, i la combinació amb quimioteràpia han estat els dos factors claus d’aquests bon resultats”

Segons el segon autor d’aquest estudi, oncòleg i investigador de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)- Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Ernest Nadal, “l’estudi representa un avenç molt important en l’abordatge d’un subgrup de pacients amb càncer de pulmó localment avançat (amb 1 gangli afectat o amb tumors de mida importants) que poden ser tributaris de cirurgia. La incorporació de la immunoteràpia a estadis més precoços, quan la malaltia encara es pot curar, i la combinació amb quimioteràpia han estat els dos factors claus d’aquests bon resultats”.

Actualment, tres centres ICO (l’Hospitalet-Badalona i Girona) estan participant en un segon estudi que està en marxa anomenat NADIM II. Es tracta d’un assaig fase II aleatoritzat, promogut pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó i que té com objectiu demostrar la superioritat de la combinació de quimioteràpia amb immunoteràpia respecte a la quimioteràpia preoperatòria sola. En aquests moments ja s’han inclòs 70 pacients, dels 90 que hi ha previstos que hi participin, i que s’espera tenir resultats al llarg del proper 2021.

Scroll to Top