Un estudi de biomarcadors en seqüenciació de l’ADN demostra que la quantitat i clonalitat de TCRs s’associa clarament al pronòstic del càncer colorectal

  • Per a realitzar aquest estudi s’ha utilitzat una nova tècnica anomenada ‘immuno seqüenciació del receptor de les cèl·lules T (TCR)’ que permet obtenir tant el nombre de limfòcits T que infiltren el tumor com l’índex de clonalitat del mateixos.
  •  L’objectiu d’aquest estudi és el de comprovar la utilitat com a biomarcador de pronòstic de la infiltració de limfòcits T en un grup de pacients amb càncer colorectal en estadi II. Els resultats demostren que la combinació d’ambdues variables (quantitat i clonalitat) s’associen clarament al pronòstic.
  • L’estudi és el resultat de la col·laboració entre el Programa d’Anàlisi de Dades Oncològiques (PADO) de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)- Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), qui lidera el projecte, amb el City of Hope National Medical Center de Los Angeles, EUA.
3d render of a medical background with close up of virus cells and DNA strand

El càncer colorectal (CCR) és el tercer més freqüent arreu del món amb més d’un milió i mig de casos nous diagnosticats anualment. Aproximadament el 20% del pacients diagnosticats, en estadi II, experimenten recaigudes després de que els hi hagin realitzat la cirurgia. Encara no existeix cap marcador que identifiqui pacients en estadi II amb risc de la recaiguda. Per tant, és important poder identificar biomarcadors pronòstics per aquest entorn específic.

Fins a dia d’avui, ja se sabia que la infiltració de les cèl·lules T (un tipus de limfòcit que forma part del sistema immunitari adaptatiu) té un paper important en la supervivència dels pacients amb càncer colorectal. Així doncs, utilitzant una nova tècnica  anomenada ‘immuno seqüenciació dels TCR’, en mostres de més de 600 pacients amb càncer colorectal, s’ha volgut comprovar la utilitat d’aquest nou biomarcador. Aquesta nova tècnica mesura tant la quantitat de limfòcits T infiltrants com la seva clonalitat, que és la diversitat de limfòcits que reconeixen dianes diferents.

Aquest estudi ha estat una col·laboració liderada per en Víctor Moreno responsable del Programa d’Anàlisi de Dades Oncològiques (PADO) de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el CIBERESP i Universitat de Barcelona, i el seu equip. En el projecte han participat el grup de recerca liderat pel Dr.Steven Gruber, del ‘City of Hope National Medical Center’ de Los Angeles, EUA, el Dr. Harlan Robins, CEO de l’empresa Adaptive Biotechnologies, spin off del Fred Hutch Cancer Research Center de Seattle,  EUA, i el Prof. Gad Rennert, del Carmel Medical Center and Technion, Haifa, Israel.

 

Com s’ha realitzat aquest estudi?

 

Utilitzant aquesta nova tècnica d‘immuno seqüenciació del TCR s’han seqüenciat un total de 640 tumors de càncer colorectal de quatre estudis diferents, tres de pacients de l’ICO l’Hospitalet i un d’Israel. Així doncs, a través d’aquesta nova tècnica, a diferencia dels altres mètodes, mitjançant la seqüenciació de les regions TCR (receptor de limfòcits que reconeixen antígens tumorals) s’ha obtingut tant l’abundància de la cèl·lula T i que infiltra el tumor com l’índex de clonalitat de les mateixes.

Els resultats obtinguts han demostrat que la combinació d’ambdues variables, quantitat i clonalitat, s’associen clarament al pronòstic. Les mostres  amb més quantitat de TCR i més diversitat de clons són les que presenten un millor pronòstic de la malaltia. Segons el cap del Programa d’Anàlisi de Dades Oncològiques (PADO) de l’ICO-IDIBELL, Víctor Moreno, “els resultats d’aquest estudi demostren que a nivells més alts de TCR, i una major diversitat de repertori TCR, s’associa a un millor pronòstic en aquest grup específic de pacients on encara no existeixen marcadors clars de recurrència”.

Scroll to Top