Month: octubre de 2020

Una dieta rica en fruites, verdures, llegums i cereals, no només té efectes positius en la salut, sinó que disminueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle

La reducció del consum de carn vermella i processada, no només reduiria les emissions sinó que, a més, milloraria la ‘salut planetària’ ja que, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) són els responsables de l’anomenat canvi climàtic.

Scroll to Top