Una dieta rica en fruites, verdures, llegums i cereals, no només té efectes positius en la salut, sinó que disminueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle

  • La reducció del consum de carn vermella i processada, no només reduiria les emissions sinó que, a més, milloraria la ‘salut planetària’ ja que, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) són els responsables de l’anomenat canvi climàtic. 
  • Aquesta recerca s’ha realitzat en la cohort EPIC (European Prospective Investigation of Cancer) de l’Estat espanyol que inclou 40.621 persones de cinc comunitats autònomes (Astúries, Múrcia, Navarra, el País Basc i la província de Granada) i demostra que el 41% de les emissions de GEI que produeix la dieta s’origina pel consum de carn vermella i preservada i només l’11% s’origina pel consum d’aliments d’origen vegetal.
  • L’estudi ha estat publicat a la revista científica ‘European Journal of Public Health’ i ha estat coordinat per investigadors de la Unitat de Nutrició i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).
O8RDKX0

Una dieta equilibrada i rica en fruites, verdures, llegums i cereals, no només té efectes positius en la salut, sinó que a més disminueix la emissió de gasos efecte hivernacle (GEI) originats per la dieta. Per altra banda, la reducció del consum de carn vermella i processada no només reduiria aquest tipus d’emissions sinó que milloraria la ‘salut planetària’, ja que aquest tipus de gasos són els responsables de l’anomenat canvi climàtic. Aquest fet també tindria impacte directe amb la salut humana, ja que el nivell dels GEI derivats de la dieta afecta el risc de mortalitat per malalties coronàries i diabetis tipus 2.

Aquestes són les principals conclusions de l’estudi: Greenhouse Gases emissions from the diet and risk of death and chronic diseases in the EPIC Spain cohort” que ha estat publicar recentment a la revista científica ‘European Journal of Public Health’ i que ha estat coordinat per investigadors de la Unitat de Nutrició i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

 

El consum de carn vermella augmenta les emissions de gasos  d’efecte hivernacle

 

La recerca d’aquest estudi s’ha realitzat a través de la cohort EPIC de l’Estat espanyol que segueix a 40.621 persones de cinc comunitats autònomes diferents (Astúries, Múrcia, Navarra, el País Basc i la província de Granada) des de fa quasi tres dècades. Per altra banda, els valors d’emissió dels GEI de cadascun dels aliments s’han obtingut d’una revisió internacional que representa la base de dades més completa que existeix fins a data d’avui.

Així doncs, i basant-se en aquestes dades, el consum de carn vermella i preservada origina el 41% de les emissions de GEI de la dieta en la cohort espanyola i només un 11% s’origina del consum de fruites, verdures, llegums i cereals. Les emissions del consum de carn vermella i preservada de la dieta van ser 4,7 vegades més altes en grans consumidors de carn vermella (més de 140 g/dia) que ens els baixos consumidors (menys de 70 g/dia).

Per altra banda l’estudi posa de manifest, per primera vegada, una associació directa entre el nivell d’emissió de GEI de la dieta amb el risc de mortalitat. Així doncs, nivells més alts de GEI augmenta en un 26% el risc de patir una malaltia coronària i un 24% el risc de desenvolupar una diabetis tipus 2. Aquestes dades indiquen  que caldria reduir el consum de carn vermella i processada  i augmentar el consum de productes d’origen vegetal, no només per prevenir aquestes malalties sinó també per reduir les emissions de GEI i protegir la ‘salut planetària’. Segons el primer autor d’aquest estudi i investigador de la Unitat de Nutrició i Càncer de l’IDIBELL-ICO, Carlos A. González, “aquestes dades demostrarien la profunda interrelació entre la salut humana i la ‘salut’  planetària’”.

Scroll to Top