Identifiquen patrons de connexió en el cervell que indicarien el risc de desenvolupar trastorns obsessius en infants

Un grup d’investigadors de l’IDIBELL, CIBERSAM i l’Hospital de Bellvitge identifica canvis en la connexió entre l’escorça frontal i regions subcorticals en nenes i nens amb símptomes lleus del trastorn obsessiu compulsiu (TOC).

La aparició de símptomes preclínics en la infantesa és un indicador de risc de patir TOC.

IMG_20201001_095356

La majoria d’infants manifesten al llarg del seu desenvolupament comportaments com petites manies o supersticions que solen desaparèixer amb el temps. En alguns casos, però, aquests comportaments s’associen a una major predisposició a patir trastorns obsessius compulsius (TOC) en l’edat adulta. No obstant, diferenciar les manies i supersticions normals de les que assenyalen una predisposició al TOC és sovint difícil, i es necessiten indicadors més objectius per determinar el risc incrementat de desenvolupar TOC.

Investigadors del Grup de Psiquiatria i Salut mental de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el CIBER de Salut Mental (CIBERSAM) i l’Hospital Universitari de Bellvitge han identificat patrons de connectivitat entre regions determinades del cervell que anirien associats a l’aparició de símptomes lleus en nens. La identificació d’aquest tipus de connexions es podria utilitzar com a biomarcador per a reconèixer aquells infants amb risc de desenvolupar TOC.

Per a aquest estudi, publicat a la revista Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, es van analitzar les connexions neuronals de més de 220 nenes i nens que no havien estat diagnosticats de TOC però que presentaven un ampli ventall de símptomes preclínics. Els resultats van mostrar que hi havia una relació entre l’aparició de símptomes i canvis en les connexions entre l’escorça prefrontal i algunes regions subcorticals.

El Dr. Carles Soriano-Mas, líder del projecte, afirma que “les regions subcorticals en les quals hem vist canvis en els patrons de connexió són les mateixes que aquelles que es troben afectades en els pacients amb TOC, el que fa molt rellevants els resultats de l’estudi”. Tanmateix, els investigadors han establert que els diferents tipus de símptomes observats s’associen a patrons de connexió frontó-subcortical diferenciats.

Actualment, els autors de l’estudi estan treballant en possibles tractaments per a aquells pacients que es troben en les fases inicials de TOC. És per això que fan una crida a aquelles persones que acaben de ser diagnosticades o que són sospitoses de patir-lo a participar en l’estudi. Per fer-ho només cal visitar la pàgina de l’estudi (enllaç) per inscriure-s’hi.

ENLLAÇOS RELACIONATS

Artícle original:

Suñol M, Saiz-Masvidal C, Contreras-Rodríguez O, Macià D, Martínez-Vilavella G, Martínez-Zalacaín I, Menchón JM, Pujol J, Sunyer J, Soriano-Mas C. Brain Functional Connectivity Correlates of Subclinical Obsessive-Compulsive Symptoms in Healthy Children.  J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020 Sep 17:S0890-8567(20)31836-0. doi: 10.1016/j.jaac.2020.08.435.

Comparteix a:

Scroll to Top