Envelliment de Cèl·lules Mare

Resum

Les cèl·lules mare somàtiques tenen la capacitat de regenerar els teixits amb el pas del temps. Aquesta capacitat disminueix amb l’edat, interrompent el manteniment dels teixits. Comprendre com envelleixen les cèl·lules mare i identificar estratègies d'intervenció per mantenir la capacitat regeneradora de cèl·lules mare conduiran a nous enfocaments terapèutics per mantenir la nostra salut a mesura que envellim. El nostre laboratori utilitza models de ratolí per explorar la biologia de la funció i regeneració de les cèl·lules mare i per identificar mecanismes de disfunció de les cèl·lules mare relacionades amb l’edat. El nostre objectiu es centra en les alteracions epigenètiques que es poden orientar farmacològicament i en les interaccions entre cèl·lules mare i el seu nínxol. És probable que les intervencions que promoguin la salut de les cèl·lules mare proporcionin noves vies per tractar o prevenir una àmplia gamma de malalties relacionades amb l’edat. L’aplicació d’una visió fonamental de la biologia de les cèl·lules mare a l’exploració d’aquestes estratègies d’intervenció ajudarà a la identificació de nous i prometedors enfocaments terapèutics.

65

Publicacions

Stem-Cell-Aging
Florian, Maria Carolina

Florian, Maria Carolina

Equip

Caps de grup
  • Florian, Maria Carolina
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Suport científic
Estudiants
Scroll to Top