Àrea de Medicina Regenerativa

L’Àrea de Medicina regenerativa té la missió bàsica d'investigar amb cèl·lules mare pluripotents humanes (embrionàries i induïdes o iPSC), així com en diferents models animals per investigar la regeneració de teixits i òrgans i treballar per tal que aquests avenços puguin traslladar-se aviat a la clínica. També s'usen les cèl·lules mare per al modelatge de malalties en la recerca de fàrmacs eficients.

IDIBELL compta amb 8 grups de recerca que treballen en l'àmbit de les cèl·lules mare, la regeneració i el desenvolupament embrionari.

Scroll to Top