Desenvolupament de Negoci i Innovació

L'Àrea de Desenvolupament de negoci i Innovació de l'IDIBELL, té per objectiu connectar els acadèmics amb la indústria per tal d’impulsar idees innovadores cap al mercat i per extensió a la societat, acompanyant els professionals durant tot aquest procés.

L'Àrea s’encarrega de valoritzar els projectes d’Innovació que es generen a l’IDIBELL per tal de fomentar l’establiment de col·laboracions translacionals recerca – indústria. Es composa de dues unitats: Desenvolupament de negoci i Innovació.

La Unitat d'Innovació de projectes s'encarrega d'avaluar i valoritzar els projectes de recerca innovadors i donar suport en la generació d'estratègies de desenvolupament dels projectes i la seva protecció mitjançant propietat industrial/intel·lectual, així com de buscar partners industrials per al finançament i la translació al mercat.

La Unitat de Desenvolupament de Negoci s'encarrega de cercar aliances, proposar estratègies per a la rentabilització dels projectes de recerca i aixecar noves oportunitats de negoci institucionals, així com del seguiment de tots els acords ja signats amb la industria.

MicrosoftTeams-image

Miguel Ángel Souto Mora

CONTACTE

+34 93 607 38 00 + Ext 3781

Equip

Director de l'Àrea
  • Souto Mora, Miguel Ángel
Caps d'unitat
Gestors/es
Suport administratiu
Scroll to Top