Metabolisme i Càncer

Resum

El grup de Metabolisme i Càncer inclou els doctors George Thomas, Sara Kozma, Albert Tauler i Antonio Gentilella. El programa se centra en la senyalització de quinases del complex 1 de la diana de Rapamicina (mTORC1) en cèl·lules de mamífers i les seves principals respostes metabòliques en cascada, inclosa la biogènesi dels ribosomes, el control de la translació, la reprogramació metabòlica, l'autofàgia, el transport lisosòmic i la proliferació cel·lular. L'objectiu de el grup és revelar vulnerabilitats metabòliques en el càncer per promoure nous tractaments clínics, utilitzant el càncer colorectal (CCR) i altres models tumorals impulsats per c-MYC i interactuant amb oncòlegs i companyies farmacèutiques.

121

Publicacions

118-metabolismecancer-gthomas-def
Thomas, George

Thomas, George

Investigadors principals

Thomas, George

Thomas, George

kozma-sara-catherine

Kozma, Sara Catherine

tauler-girona-albert

Tauler Girona, Albert

gentilella-antonio

Gentilella, Antonio

Equip

Caps de grup
  • Thomas, George
Investigadors/es principals
Investigadors/es postdoctorals (R2)
Investigadores/as predoctorales (R1)
Suport científic
Scroll to Top