Metabolisme i càncer

Resum

El grup de Metabolisme i Càncer inclou els doctors George Thomas, Sara Kozma, Albert Tauler i Antonio Gentilella. El programa se centra en la senyalització de quinases del complex 1 de la diana de Rapamicina (mTORC1) en cèl·lules de mamífers i les seves principals respostes metabòliques en cascada, inclosa la biogènesi dels ribosomes, el control de la translació, la reprogramació metabòlica, l'autofàgia, el transport lisosòmic i la proliferació cel·lular. L'objectiu de el grup és revelar vulnerabilitats metabòliques en el càncer per promoure nous tractaments clínics, utilitzant el càncer colorectal (CCR) i altres models tumorals impulsats per c-MYC i interactuant amb oncòlegs i companyies farmacèutiques.

415

Publicacions

metabolism-and-cancer3
Thomas, George

Thomas, George

Investigadors principals

Thomas, George

Thomas, George

Antonio-Gentilella-q

Gentilella, Antonio

tauler-girona-albert

Tauler Girona, Albert

Joffrey-Pelletier

Pelletier, Joffrey

ENLLAÇOS RELACIONATS

Equip

Caps de grup
  • Thomas, George
Investigadors/es principals
Investigadors/es postdoctorals
Investigadores/as predoctorales
Suport científic
Estudiants
Scroll to Top