Mantenir el creixement sota control

thomas-teng

Investigadors del Laboratori de Càncer Metabolisme (LCM) dirigits per George Thomas a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la Divisió d’Hematologia / Oncologia de la Universitat de Cincinnati, han demostrat que la pèrdua de qualsevol dels dos supressors tumorals, les proteïnes ribosomals RPL5 o RPL11, no aconsegueix induir la detenció del cicle cel·lular, però evita la proliferació de les cèl·lules , ja que es redueix la seva capacitat per sintetitzar proteïnes.

Els resultats es publiquen destacats en l’edició de desembre de la revista Molecular Cellular Biology.

Els ribosomes són “màquines” macromoleculars de proteïnes i àcid ribonucleic compostes d’aproximadament vuitanta RPs diferents -quatre ARNs ribosomals no codificants (rARN) que tradueixen el codi genètic contingut en ARN missatgers (mARN) en les proteïnes funcionals. L’augment de la síntesi de proteïnes és un requisit essencial per al creixement cel·lular i la posterior divisió d’una cèl·lula parental en dues cèl·lules filles. La integritat de tots dos esdeveniments es controla estretament per evitar el creixement i la proliferació desregulada associats a un elevat nombre de patologies humanes, incloent-hi el càncer .

L’equip de Thomas havia demostrat prèviament que RPL5 i RPL11 juntament amb el rARN no codificant 5S tenen un paper mútuament dependents com a supressor de tumors, a través de la seva capacitat per unir-se a Hdm2. Això condueix a l’estabilització de p53, a la detenció del cicle cel·lular i l’apoptosi. Les cèl·lules normals es basen en la funció supressora de tumors de RPL5 i RPL11 per activar el lloc de control de p53 quan hi ha un desequilibri entre la disponibilitat de components ribosomals i la demanda de la síntesi de proteïnes. Així les RPs no només donen suport al creixement i la proliferació, sinó que tenen un mecanisme incorporat a través del lloc de control RPL5/RPL11/5S rRNA – Hdm2 per prevenir el creixement injustificat .

Donada la importància de RPL5 i RPL11 en la supressió de tumors, el Laboratori de Thomas investiga l’efecte del seu esgotament en la traducció global, la inducció de p53 i la progressió del cicle cel·lular en cèl·lules humanes primàries. Van observar que l’esgotament tant de RPL5 com RPL11, a diferència d’esgotament d’altres RPs essencials de la unitat ribosòmica 60S, no va induir l’expressió de p53 però sí reprimeix la proliferació cel·lular, el que suggereix que hi ha un punt de control alternatiu del que regula la progressió del cicle cel·lular .

Les troballes de laboratori de Thomas són consistents amb un informe recent que destaca la disponibilitat dels ribosomes com a pas limitant de la velocitat en l’inici de la traducció. Així, les cèl·lules de mamífers semblen haver evolucionat un punt de control del cicle cel·lular RPL5/RPL11/5SsRNA-dependient en resposta a les alteracions en la gènesi de ribosomes, mentre que en el cas de les lesions en RPL5 o RPL11, les cèl·lules confien el seu paper essencial en la biogènesi dels ribosomes, per limitar la proliferació.

 

Referència
Teng T. , Mercer CA , Hexley P., Thomas G. I Fumagalli S. La pèrdua de tumor supressor RPL5/RPL11 no indueix la detenció del cicle cel · lular , però la proliferació impedit causa de la reducció del contingut de ribosomes i la capacitat de traducció . Mol Cell Biol 2013 desembre ; 33 ( 23 ) : 4660-71 )

Scroll to Top