2023

Les proves moleculars permeten detectar d’una manera més eficaç el càncer d’endometri i evitar histerectomies innecessàries en dones amb sagnat post menopàusic

L’estudi realitza una avaluació per determinar el cost-efectivitat i la rendibilitat de dues estratègies de detecció primerenca de càncer d’endometri en dones amb sagnat postmenopàusic:

Els factors psicoemocionals, culturals i socials es relacionen directament amb la reconsulta a Urgències

Un nou estudi publicat i destacat per la revista científica Emergencias revela la relació directa entre tenir dos o més factors, com ara l’analfabetisme, l’ansietat o la falta de cuidadors, i el fet de tornar a Urgències en menys de 30 dies

Nous avenços en l’anàlisi dels mecanismes que expliquen el paper dual de TGF-beta en carcinoma hepatocel·lular

Els resultats posen de manifest que una proteïna, la NADPH oxidasa NOX4, que havia estat descrita com a mediadora de la mort cel·lular induïda per TGF-beta, també participa en la resposta pro-tumorogènica a aquest factor, concretament mitjançant la seva capacitat pro-migratòria e invasiva.

Primera avaluació de l’heterogeneïtat cerebral individual en trastorns mentals

L’anàlisi de les afectacions cerebrals a nivell individual ha mostrat que hi ha una gran heterogeneïtat de regions afectades en individus amb un mateix diagnòstic clínic. Per contra, les alteracions en circuits i xarxes neuronals que impliquen diferents regions són comunes entre diversos trastorns mentals i per tant podrien arribar a ser útils com a marcadors de diagnòstic.

El Programa d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de la GTMS aconsegueix reduir les hospitalitzacions i les morts als 90 i als 180 dies de l’alta

Segons l’estudi dut a terme pel grup de recerca en malalties cardiovasculars de l’IDIBELL, aquest programa no només ha aconseguit reduir els reingressos i morts dels pacients als 30 dies de l’alta, com ja s’havia demostrat, sinó també als 90 i als 180 dies.

Un estudi conclou que l’atenció integrada territorial de les persones amb insuficiència cardíaca redueix l’impacte de la desigualtat socioeconòmica

L’Hospital de Bellvitge, l’Atenció Primària i l’IDIBELL ha analitzat els casos de més de 77.500 pacients d’insuficiència cardíaca a Catalunya entre 2015 i 2019.

Scroll to Top