Envelliment i càncer

Resum

Els principals objectius d'aquest grup són analitzar els mecanismes implicats en la plasticitat de les cèl·lules canceroses i l'impacte d'aquesta plasticitat en la progressió de l'SCC cutani i la resposta a la teràpia. Estem interessats en determinar els mecanismes moleculars que promouen la progressió i la metàstasi de l'SCC cutani (cSCC), mitjançant l'estudi de les vies que regulen la plasticitat de les cèl·lules canceroses i la funció de les cèl·lules mare de el càncer, així com en determinar l'impacte de la plasticitat de les cèl·lules canceroses en el microambient tumoral, però també com el microambient tumoral impacta en la plasticitat de les cèl·lules canceroses, la progressió de cSCC i la resposta a la teràpia. L'objectiu final d'aquests estudis és definir les bases moleculars de nous tractaments terapèutics que bloquegin la recurrència i metàstasi de cSCC i superin la resistència intrínseca i adquirida a la teràpia.
El laboratori de la Dra. Muñoz ha generat models de ratolí de cSCC (cSCC-PDXs, entre d'altres) que s'han utilitzat com a models preclínics per avaluar l'eficàcia antitumoral de diferents fàrmacs, i per estudiar teràpies combinades per superar primàries i / o adquirides . resistència a aquests fàrmacs.
El nostre grup està compost per investigadors traslacionals i clínics (cirurgians i patòlegs) de l'Hospital de Bellvitge (HUB, soci de l'IDIBELL), i col·labora amb Oncòlegs de l'ICO / IDIBELL. Aquesta estreta interacció entre els investigadors bàsics i clínics proporciona una perspectiva sobre les qüestions crítiques associades amb les patologies de HNSCC i cSCC.

156

Publicacions

606_munoz
Purificacion-Muñoz

Muñoz Moruno, Purificación

Investigadors principals

Purificacion-Muñoz

Muñoz Moruno, Purificación

Joan-Viñals-Viñals

Viñals Viñals, Joan M.

Juan-Martin-Liberal

Martin Liberal, Juan Jesús

ENLLAÇOS RELACIONATS

Equip

Caps de grup
  • Muñoz Moruno, Purificación
Investigadors/es principals
Investigadors/es clínics/ques
Investigadors/es postdoctorals
Scroll to Top