Un projecte europeu per construir una infraestructura de recerca per a l’accés als models de càncer derivats de pacients i a dades sobre avenços en oncologia translacional

Sota la coordinació de la Universitat de Torí a Itàlia, els membres del Consorci EurOPDX i els socis europeus acadèmics i pimes clau addicionals han assolit uns 5 milions d’euros del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea per construir una infraestructura d’accés als xenoempelts derivats de pacients de càncer (PDX) i dades relacionades, per a recerca acadèmica i industrial, preclínica i translacional.

 

El Consorci EurOPDX

Contrarestar taxes de fracàs elevades en el desenvolupament de noves estratègies de tractament en oncologia i millorar la gestió terapèutica de pacients amb càncer requereix models preclínics que puguin representar la complexitat i heterogeneïtat dels tumors humans. Els models PDX, que mantenen característiques histopatològiques i perfils genètics dels tumors originals del pacient, són cada vegada més reconeguts com a models de recerca fiables per predir l’eficàcia del tractament i descobrir biomarcadors.

S’han establert nombroses col·leccions de PDX per a diversos tipus de càncer a petita i mitja escala per part de laboratoris acadèmics d’Europa, que actualment són poc visibles i només s’intercanvien a través de col laboracions discretes. Això presenta un coll d’ampolla en l’ús d’aquests valuosos recursos i dóna com a resultat la redundància innecessària dels models PDX, que requereixen una gran inversió temporal i econòmica per establir i caracteritzar. A més, cada grup de recerca desenvolupa les seves pròpies metodologies, amb pocs estudis comparatius. El consorci EurOPDX va ser establert fa 5 anys com una iniciativa per a la integració d’una sèrie de col·leccions PDX i ha liderat el camí per elevar els estàndards i promoure la col·laboració científica en la recerca PDX a Europa (www.europdx.eu).

 

Cap a la Infraestructura de Recerca EurOPDX

 

Aquest nou projecte de finançament anomenat EDIReX (“Infraestructura distribuïda EurOPDX per a la investigació de xenoempelts derivats de pacients de càncer”) implica 19 socis de 13 països europeus i té com a objectiu ampliar l’abast del Consorci EurOPDX oferint accés gratuït a recursos PDX per a investigadors acadèmics i industrials d’Europa i tot el món. Actualment, aquest tipus de recursos no tenen cabuda a Europa tot i ser molt necessaris per augmentar la predictibilitat de les dades preclíniques mitjançant l’ús de models de càncer més fiables.

Sota el lideratge dels dos principals socis informàtics (Masaryk University i EMBL-EBI), es desenvoluparà un repositori públic integrant una col·lecció compartida de més de 1.500 models PDX establerts, amb la seva anotació clínica, molecular i farmacològica, per facilitar l’intercanvi de dades i la selecció de models d’interès pels usuaris. Les dades seran accessibles, en particular, a través del recentment llançat PDX Finder, un catàleg de PDX co-desenvolupat per l’EMBL-EBI i el Laboratori de Jackson (www.pdxfinder.org). El repositori EurOPDX també inclourà una eina innovadora per a la millora de l’experiència de l’usuari amb la visualització en 3D de dades, desenvolupada per la pime italiana Kairos3D. L’accés als models s’oferirà a través de sis instal·lacions associades d’última generació o “nodes” a les següents institucions: Universitat de Torí (Itàlia), Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica), Holanda, Institut del Càncer (Països Baixos), Universitat de Cambridge (Regne Unit), Institut Curie (França) i l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (Espanya). La provisió d’accés requerirà que els “nodes” i els altres proveïdors de PDX treballin per a la normalització i optimització del biobanquitzat, el control de qualitat i el seguiment de dades, i el desenvolupament d’experiments d’eficàcia farmacològica in vivo. Es pretén seguir donant suport al desplegament d’estàndards globals i sostenibles gràcies als vincles preexistents entre els socis del projecte i altres iniciatives internacionals relacionades.

A més, la infraestructura europea BBMRI-ERIC aportarà la seva experiència en gestió de la qualitat i ètica, i proporcionarà valuoses aportacions estratègiques per a la sostenibilitat de la infraestructura.

“El nostre treball sobre la definició de normes en el camp no només serà crucial per a l’establiment de la infraestructura distribuïda en 6 nodes, sinó que també millorarà la qualitat i la reproductibilitat de les dades preclíniques d’oncologia a escala global”, subratlla el Prof. Enzo Metge, coordinador de EDIReX (Universitat de Torí, Centre de Càncer de Candiolo IRCCS, Itàlia). “A més, realitzarem un gran estudi comparatiu dels models PDX subcutanis estàndard amb models més innovadors (incloent proves ex vivo realitzades per l a CRO holandesa OcellO), combinats amb imatges preclíniques avançades, per preparar-nos per als serveis futurs de la infraestructura i millorar la seva contribució a la innovació en la recerca enl càncer”.

L’aportació dels investigadors Alberto Villanueva (IDIBELL-ICO) i Purificación Muñoz (IDIBELL) al projecte se centra en la generació i utilització de models ortotòpics de càncer de colon. De fet, Villanueva és membre del Consell Directiu d’EurOPDX, pel que ha estat molt involucrat en el desenvolupament d’aquesta nova estructura de recerca. 

 

 

Modalitats d’accés i Convocatòria de la primera convocatòria d’propostes a l’octubre de 2018

L’accés al recurs PDX s’oferirà a través d’un sistema d’aplicació de subvencions que s’obrirà a l’octubre de 2018. La subvenció oferirà als candidats reeixits l’oportunitat de rebre mostres de teixits dels models PDX que figuren en el recentment desenvolupat dipòsit EurOPDX, o dipositar un dels seus propis models en un dels sis “nodes” per a la seva inclusió al dipòsit públic, permetent l’accés al seu recurs per part d’una comunitat científica més àmplia. A partir de la 2a convocatòria (prevista el 2019), els nodes també realitzaran estudis d’eficàcia de fàrmacs in vivo per a usuaris seleccionats i, en particular, per empreses d’oncologia biotecnològica.

La pàgina web EDIReX, llançada aquesta setmana (www.europdx.eu/europdx-earch-infraestructura) proporciona més detalls sobre els objectius del projecte i centralitza la informació sobre els estàndards establerts, les oportunitats d’accés i les modalitats d’aplicacions.

Scroll to Top