Identifiquen els mecanismes que promouen la metàstasi en carcinomes de pell avançats

aging_and_cancer_group

Fàrmacs com l’imatinib i el plerixafor, ja disponibles en la pràctica clínica per al tractament d’altres tipus de càncer, són capaços de frenar la metàstasi associada als casos més agressius de carcinoma escamós de pell. Aquesta és la conclusió d’un estudi que s’acaba de publicar a la revista Oncogene, elaborat pels investigadors Adrià Bernat, Pilar Simon i Victòria da Silva del grup liderat per la Dra. Purificació Muñoz a l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), en col·laboració amb investigadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge i del programa ProCURE (IDIBELL-ICO).

 

El carcinoma escamós és el segon tumor de pell més freqüent. La majoria dels casos es tracten quirúrgicament, però en un percentatge de pacients el tumor reapareix un temps després de la intervenció. Aquests tumors recurrents creixen de forma més agressiva i són considerats d’alt risc per la seva capacitat de generar metàstasi. Habitualment, aquests casos es tracten amb quimioteràpia convencional i/o radioteràpia, tractaments que solen tenir escassos beneficis clínics.  

 

Des de fa uns anys, es coneix que la majoria dels tumors contenen una població de cèl·lules tumorals anomenades cèl·lules mare del tumor, que són responsables del creixement del tumor i del desenvolupament de metàstasis. Estudis previs del grup de la Dra. Muñoz van demostrar que les característiques d’aquestes cèl·lules mare tumorals canvien a mesura que els carcinomes progressen a carcinomes de grau avançat i metastàtics. No obstant això, es desconeixen els mecanismes que promouen la invasió i la disseminació d’aquestes cèl·lules, processos clau en la generació de metàstasis.

 

Ara, els estudis d’aquest equip d’investigadors demostren que les cèl·lules mare dels tumors avançats indueixen l’expressió de SDF-1 com a conseqüència de l’activació aberrant de la via de senyalització guiada per la proteïna de membrana PDGFR. SDF-1 és una proteïna que se secreta i s’uneix a CXCR4, activant aquest receptor present a la membrana de les cèl·lules mare tumorals. “Hem observat que l’activació de CXCR4 estimula la capacitat invasiva de les cèl·lules tumorals i potencia el desenvolupament de metàstasi de pulmó en models de ratolí de carcinoma escamós avançat de pell”, explica la Dra. Muñoz. “Per tant, podem afirmar que l’activitat coordinada de les vies de senyalització de PDGFR i CXCR4 a les cèl·lules mare del càncer promou el desenvolupament de metàstasi”, afegeix.

 

“A continuació, ens vàrem preguntar si aquestes vies també estaven activades en les cèl·lules tumorals dels carcinomes de pell més agressius de pacients, la qual cosa podria obrir noves oportunitats terapèutiques per a aquests pacients” comenta Adrià Bernat. Per estudiar la rellevància d’aquestes vies en pacients, es van utilitzar models PDXs (xenografs derivats de pacients) generats en el mateix laboratori implantant mostres de carcinoma escamós cedides pels pacients en ratolins immunodeficients.

 

“Vàrem observar que el tractament d’aquests carcinomes avançats de pacients amb inhibidors de PDGFR (imatinib) i de CXCR4 (plerixafor) bloquejava el desenvolupament de metàstasis de pulmó”, explica la Dra. Muñoz. “Per tant, els resultats d’aquests estudis preclínics indiquen que els fàrmacs que inhibeixen PDGFR i CXCR4, i que s’empren actualment per al tractament d’altres tipus de càncer, podrien ser efectius per al tractament de pacients amb carcinomes avançats de pell, per combatre la generació de metàstasis i millorar la supervivència d’aquests pacients”, conclou.

 

L’estudi ha estat finançat amb fons del Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya i del CERCA (Generalitat de Catalunya).
 

Scroll to Top