Activitat i planificació

This is a test

RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DEL TALENT

PLA ESTRATÈGIC

L’IDIBELL aposta per una política de gestió integrada basada en la millora contínua dels seus processos, en el desenvolupament dels seus professionals i en la transferència dels resultats de la seva recerca a la millora de la salut de les persones. Aquesta política de gestió es concreta en el document Política del Sistema integrat de Gestió de l’IDIBELL.

SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRADA

Scroll to Top