setembre de 2023

Les proves moleculars permeten detectar d’una manera més eficaç el càncer d’endometri i evitar histerectomies innecessàries en dones amb sagnat post menopàusic

L’estudi realitza una avaluació per determinar el cost-efectivitat i la rendibilitat de dues estratègies de detecció primerenca de càncer d’endometri en dones amb sagnat postmenopàusic:

Els factors psicoemocionals, culturals i socials es relacionen directament amb la reconsulta a Urgències

Un nou estudi publicat i destacat per la revista científica Emergencias revela la relació directa entre tenir dos o més factors, com ara l’analfabetisme, l’ansietat o la falta de cuidadors, i el fet de tornar a Urgències en menys de 30 dies

Scroll to Top