Month: abril de 2021

Isabel Fabregat rep un ajut de la Fundació Ramón Areces per estudiar la fibrosi hepàtica

La Fundació Ramón Areces acaba d’adjudicar Ajudes a la Investigació en Ciències de la Vida i de la Matèria corresponent a la seva XX edició. A l’àrea de diàleg intercel·lular i interactoma, la Dra. Isabel Fabregat, cap del grup de recerca “TGF-beta i càncer” de l’IDIBELL, en col·laboració amb les Dres. Aránzazu Sánchez i Blanca Herrera de la Universitat Complutense de Madrid, ha rebut un dels ajuts.

Identifiquen els mecanismes genètics d’adquisició de resistència als antibiòtics de H. parainfluenzae

El treball del grup de recerca en Epidemiologia de les Infeccions Bacterianes de l’IDIBELL i el HUB indica que el bacteri podria aconseguir resistència a través de l’adquisició de fragments d’ADN mòbils.

Es crea la base de dades pública més gran fins al moment de variants genètiques que regulen l’expressió dels gens al còlon

L’estudi també ha permès identificar variants genètiques que modifiquen l’expressió dels gens del còlon i que estan associades a malalties com el càncer colorectal, però també amb d’altres òrgans com el cervell, evidenciant la relació entre l’intestí i el cervell.

Scroll to Top