Mecanismes de resistència i progressió en el càncer de pròstata

Resum

La recerca del Dr. Aytes explota models de càncer de pròstata de ratolí dissenyats genèticament per descobrir mecanismes de progressió cap al càncer de pròstata avançat i resistent a la teràpia. El grup utilitza enfocaments computacionals per a l'anàlisi d'espècies creuades de dades fenotòpiques i preclíniques d'una gamma de perfils moleculars d'alt rendiment. De particular interès és el paper dels canvis modulats epigenèticament en els programes reguladors de gens en la resistència a la teràpia. El laboratori també està interessat en identificar biomarcadors moleculars per a l'estratificació de pacients i predir les respostes a l'atenció estàndard i les teràpies experimentals. Finalment, el laboratori també està fortament dedicat a la identificació de nous objectius a través d'interaccions letals sintètiques amb inhibidors de senyalització AR i altres medicaments aprovats mitjançant l'ús de proves CRISPR / Cas in vitro i in vivo.

40

Publicacions

prostate_cancer_group_copy
Aytes Meneses, Alvaro

Aytés Meneses, Álvaro

Investigadors principals

Aytes Meneses, Alvaro

Aytés Meneses, Álvaro

Mireia-Olivan-Riera

Olivan Riera, Mireia

Equip

Caps de grup
  • Aytés Meneses, Álvaro
Investigadors/es principals
Investigadors/es clínics/ques
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Suport científic
Scroll to Top