comunicacio

Descobreixen un nou mecanisme de plasticitat homeostàtica en les connexions neuronals autàptiques

Un grup de l’IDIBELL i de la UB demostra que les neurones són capaces de detectar la pèrdua de sinapsis autàptiques, és a dir, aquelles establertes amb elles mateixes, i recuperar la consegüent baixada de la neurotransmissió mitjançant la formació i potenciació de noves connexions.

Scroll to Top