Excel·lència de recursos humans en recerca

  • El pla estratègic de l’IDIBELL està estretament lligat a l’estratègia de recursos humans per investigadores i investigadors. Aquí us presentem algunes de les accions concretes que estem duent a terme en els àmbits de contractació i selecció de personal, condicions laborals, aspectes ètics i professionals, i formació i desenvolupament.
  • L’IDIBELL va rebre el segell europeu d’excel·lència en recursos humans en recerca l’any 2015, actualment es troba en processos de reacreditació de del mateix.
NO81 - HRS4R - Imatge

A l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) realitzem una recerca d’excel·lència enfocada a millorar la vida de les persones, aconseguir-ho necessàriament passa per garantir un ambient de treball i unes condicions òptimes.

En el 2015, l’IDIBELL va rebre el segell europeu d’excel·lència en recursos humans en recerca, aquest segell identifica les institucions que generen i recolzen un ambient de treball favorable i estimulant, i que per tant, s’han compromès a desenvolupar l’estratègia de recursos humans per investigadores i investigadors (HRS4R).

El pla d’acció per la gestió de recursos humans desenvolupat per l’IDIBELL es basa en la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors i està estretament lligat amb el pla estratègic de la institució. S’hi engloba a personal investigador en totes les etapes de la seva carrera, personal de suport i direcció. Garantir unes bones condicions de treball i entendre les motivacions dels empleats ajudarà a crear un millor entorn de treball, afavorirà la col·laboració entre departaments i, en última instància, ens permetrà realitzar una recerca d’alta qualitat. Aquestes són algunes de les accions concretes que fins al moment estem duent a terme a l’IDIBELL:

 

 

Contractació i selecció

L’IDIBELL ha implementat un sistema de reclutament obert, transparent i basat en mèrits. Aquest sistema ens ha permès organitzar una selecció lliure de discriminacions, que fomenta la diversitat en els equips i la mobilitat del seu personal.

A més, per tal d’ajudar als nouvinguts a instal·lar-se a l’IDIBELL i donar-los-hi la benvinguda hem creat un manual i un pla d’incorporació. Volem millorar els procediments d’acollida dels nous membres, i fer que la seva arribada a la comunitat IDIBELL sigui còmode i àgil.

 

Aspectes ètics i professionals

Per garantir els principis ètics i la recerca responsable, el Comitè per a la Integritat de la Recerca va crear la guia de bones pràctiques. Aquest document recull les directrius dels estàndards ètics nacionals i el codi ètic institucional per dur a terme investigacions amb animals i humans.

L’IDIBELL dona suport a la seva comunitat investigadora en la difusió dels resultats de la investigació, promovent una ruta verda per a publicacions d’accés obert i oferint nombroses oportunitats per relacionar-se amb la xarxa educativa local, les associacions de pacients i el públic en general.

 

Condicions laborals

En l’últim any hem revisat les diferents categories laborals que es defineixen a l’IDIBELL, l’objectiu és mostrar de manera clara i transparent tots els rols que s’hi engloben així com els drets i deures associats.

L’estreta relació que ens uneix als nostres socis i veïns del campus de Bellvitge ens permet tenir una comunicació propera i fluida amb ells, promovent les col·laboracions i relacions bidireccionals. Addicionalment, en els últims temps hem reformulat la comunicació interna en la comunitat IDIBELL creant i fent ús de noves eines informàtiques que ens han permès crear fluxos d’informació molt més àgils i eficaços.

Hem creat, i seguim implementant, nous sistemes de gestió de dades de recursos humans i un nou portal d’anuncis de feina. Aquestes eines ens permetran fer un seguiment més exhaustiu i accelerar el procés de contractació de personal.

 

Formació i desenvolupament

A l’IDIBELL oferim una formació continuada a tots els nostres empleats. És per això que en el marc del Programa Areté proporcionem formacions tant tècniques com de desenvolupament personal i professional per implementar les competències, fomentar la generació de noves habilitats i millorar l’ocupabilitat del nostre personal.

El model de desenvolupament professional de l’IDIBELL té en compte promocionar al personal investigador amb carreres constant i compromeses.

Durant tot l’any s’organitzen seminaris i esdeveniments científics que ofereixen al personal investigador l’oportunitat d’establir noves col·laboracions i afavoreixen la discussió sobre temes rellevants de les ciències biomèdiques.

Trobareu més informació sobre les accions portades a terme i pendents d’implementació en el context de l’HRS4R al següent enllaç:

https://idibell.cat/linstitut/perfil-institucional/excel%C2%B7lencia-en-recursos-humans-en-investigacio-hrs4r/

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

ENLLAÇOS RELACIONATS

Estratègia de recursos humans per investigadores i investigadors (HRS4R)

Comparteix a:

Scroll to Top