Un nou fàrmac incrementa l’esperança de vida dels pacients amb un càncer intraocular molt agressiu

  • Els resultats de l’assaig clínic, publicats al the New England Journal of Medicine, mostren que el Tebentafusp és el primer fàrmac a augmentar la supervivència global  en el melanoma uveal mestatàtic, un càncer molt agressiu que en el 50% dels casos provoca la mort en menys d’un any.
  • L’estudi ha comptat amb la participació del Dr. Josep Maria Piulats, cap del grup recerca d’Immunoterapia en Càncer de l’IDIBELL, l’ICO i el CIBERONC.
  • El medicament modula el sistema immunitari perquè reconegui i ataqui específicament les cèl·lules tumorals.

El melanoma uveal és el càncer intraocular més comú. Igual que els melanomes cutanis, és degut a la proliferació descontrolada dels melanòcits, les cèl·lules que donen color a la pell. Però a diferència d’aquests, el melanoma uveal, que representa entre el 3 i el 5% dels melanomes, presenta característiques moleculars i cel·lulars que el fan especialment agressiu. La meitat dels pacients desenvolupen metàstasis, i quan això passa l’esperança de vida mitjana no supera l’any. Fins ara, cap dels tractaments actuals ha aconseguit millorar-ne el pronòstic.

Un estudi publicat avui a la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine, que ha comptat amb la participació del Dr. Josep Maria Piulats de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i el Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC), ha presentat el primer fàrmac que allarga l’esperança de vida total dels pacients amb melanoma uveal quan aquests ja han desenvolupat metàstasi.

L’estudi, corresponent a un assaig clínic en fase 3 en el qual s’ha avaluat l’eficàcia i seguretat del nou fàrmac anomenat Tebentafusp, demostra que el tractament proposat aconsegueix alentir la progressió de la malaltia ja que el percentatge de pacients que sobreviuen més d’un any passa del 58% amb els tractaments estàndards, al 73% amb Tebentafusp. El Dr. Piulats, coordinador del programa Oncobell de l’IDIBELL i de l’ICO, destaca: “després de finalitzar aquest estudi i dels bons resultats augmentant la supervivència global dels gairebé  400 pacients inclosos en l’assaig, el Tebentausp ja s’està donant als pacients amb melanomes uveals metastàtics en substitució de la quimioteràpia habitual”.

  

Tebentafusp, una guia del sistema immunitari per atacar tumors sòlids

El Tebentafusp actua guiant al sistema immunitari cap al tumor. Està format per dos extrems: un reconeix les cèl·lules tumorals i l’altre s’uneix a les cèl·lules del sistema immunitari i les activa. D’aquesta manera s’aconsegueix que les cèl·lules immunitàries “vegin” el tumor i a més l’ataquin.

La tecnologia desenvolupada per generar el Tebentafusp permet que el sistema immunitari ataqui específicament el tumor sense necessitat de reconèixer-lo –explica el Dr. Piulats–. O sigui, no cal que les cèl·lules del sistema immunitari tinguin receptors específics que reconeguin les cèl·lules tumorals, el mateix fàrmac fa de mediador perquè aquestes l’ataquin“.

Es tracta del primer medicament amb aquestes característiques que s’ha provat en tumors sòlids. A més, al tractar-se d’un fàrmac que reconeix específicament les cèl·lules tumorals no afecta a teixits no desitjats i comporta menys efectes secundaris que els tractaments estàndards amb quimioteràpia. No obstant, tal com indica el Dr. Piulats: “L’administració d’aquest fàrmac requereix d’experiència per identificar les possibles toxicitats derivades i actuar en conseqüència per evitar-les”.

 

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top